Nowe badania, prowadzone przez naukowców z Korei i Australii pokazują, że jad pszczeli i jego główny składnik - melityna, mogą pomóc w leczeniu atopowego zapalenia skóry. Pracę opublikowano w British Journal of Pharmacology.

Naukowcy badali wpływ jadu pszczoły i melityny u myszy, u których chorobę przypominającą AZS wywoływano za pomocą 1-chloro-2,4-dinitrobenzenu (DNCB) oraz w hodowlach ludzkich keratynocytów za pomocą cytokin prozapalnych TNF‐α/IFN‐γ.

U myszy jad i melityna zmniejszały zmiany skórne wywołane DNCB. W hodowlach ludzkich keratynocytów zahamowaniu ulegała nadmierna ekspresja chemokin TARC/CCL17 i MDC/CCL22, a także cytokin prozapalnych, w tym IL‐1β, IL‐6 oraz IFN‐γ.

- Wykazaliśmy, że jad pszczeli i melityna mają działanie immunomodulujące, a taka aktywność była związana z regulacją różnicowania komórek T pomocniczych, a tym samym łagodzi choroby zapalne skóry spowodowane atopowym zapaleniem skóry - powiedział profesor Kwan‐Kyu Park.

Zdaniem naukowców, jad pszczeli oraz jego główny składnik nadają się do zastosowania w nanoszonych na skórę preparatach na AZS.


Więcej: sci-news.com | bpspubs.onlinelibrary.wiley.com