Internetowe Konto Pacjenta: bliżej rewolucji informatycznej w ochronie zdrowia

 Na przełomie listopada i grudnia br. wystartuje Internetowe Konto Pacjenta (IKP), bezpłatna aplikacja medyczna, dzięki której każdy otrzyma dostęp do informacji o swoich świadczeniach medycznych. To tylko wstęp do wielkiej rewolucji informatycznej w polskiej ochronie zdrowia. Tego typu rozwiązania dosyć skutecznie i powszechnie funkcjonują już w kilku krajach Europy.

IKP jest funkcjonalnością, która powstaje w ramach projektu "Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych", zwaną potocznie Platformą P1.

Projekt jest realizowany przez podlegające resortowi zdrowia Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia i współfinansowany ze środków UE. To największe tego typu przedsięwzięcie w Europie, o łącznej wartości ponad 712 mln zł.

Na czym ma polegać projekt P1?
- To inicjatywa, w ramach której dostarczonych zostanie wiele różnych systemów informatycznych, które stworzą dedykowaną platformę do zarządzania i wsparcia procesu leczenia dla pacjentów w kraju - mówi Marcin Kędzierski, dyrektor CSIOZ.

Dyrekcja CSIOZ liczy, że w ramach tego projektu obejmie wszystkich świadczeniodawców, zarówno publicznych, jak i niepublicznych.

E-recepta, e-skierowanie, e-zlecenie...
- IKP to narzędzie, dzięki któremu pacjent będzie miał dostęp do informacji o swoim leczeniu, a lekarze - dostęp do wybranych danych o leczeniu pacjenta - opisuje dyrektor Kędzierski.

W IKP znajdzie się również wykaz dokumentów, a w nim: e-recepty, e-skierowania i e-zlecenia, które wystawił pacjentowi lekarz w trakcie leczenia.

- Usuniemy na pewno problem nieczytelnych recept, zlikwidujemy samo skierowanie papierowe, ale też pewnie w jakiś sposób będziemy mogli skrócić kolejki i czas oczekiwania na świadczenia, eliminując dosyć powszechny dzisiaj problem wpisywania się jednocześnie przez pacjentów na wiele list oczekujących - opisuje Marcin Kędzierski.
Lekarze będą mogli wystawiać e-recepty, które pacjenci zrealizują w dowolnej aptece. Elektroniczna recepta będzie mogła być jak do tej pory wydrukowana lub będzie można ją zrealizować za pomocą kodu do recepty, który otrzyma się przez sms lub e-mail.

Ponadto, pacjent będzie mógł zrealizować częściowo receptę w jednej aptece, a pozostałe pozycje wykupić w innej, bez konieczności sporządzania odpisów.

Pacjent z kontem lub bez
Korzystanie z IKP będzie dobrowolne. Osoby, które dysponują elektronicznym podpisem lub profilem zaufanym ePUAP, będą mogły uzyskać login i hasło do swojego IKP przez internet, zaś pozostałe osoby przez internet będą mogły złożyć wniosek, a w specjalnie wyznaczonych punktach - po potwierdzeniu tożsamości - odbiorą login i hasło.
Pacjent, który nie zdecyduje się na korzystanie z IKP, otrzyma od lekarza wydruk informacyjny, przypominający receptę. Taki wydruk będzie zawierał podstawowe informacje o zapisanym leku, dawkowaniu oraz specjalny kod kreskowy dla farmaceuty. Wydruk będzie możliwy także w przypadku e-skierowania oraz e-zlecenia na wyroby medyczne.

Od kiedy ten system będzie działał?
- Nie chcemy uruchamiać wszystkiego naraz. W pierwszej części chcielibyśmy uruchomić pod koniec 2014 r. Internetowe Konto Pacjenta, usługę e-zlecenia i e-skierowania. Natomiast w I poł. 2015 roku chcielibyśmy uruchomić pozostałe usługi: przede wszystkim myślę o e-recepcie - mówi Paweł Pierzchała, zastępca kierownika Projektu P1 z CSIOZ.

Chodzi o to, że powszechne wprowadzenie takich nowoczesnych rozwiązań w całym systemie ochrony zdrowia będzie dosyć dużą zmianą i rewolucją, co wymaga przygotowania.

- Tego typu rozwiązania dosyć skutecznie i powszechnie funkcjonują w kilku krajach Europy. Opieraliśmy się głównie na doświadczeniach Danii i Szwecji, ale też bierzemy pod uwagę doświadczenia np. holenderskie, gdzie poziom wykorzystania i funkcjonowania e-dokumentacji medycznej sięga ponad 90 proc. - opisuje dyrektor Kędzierski.
W ramach IKP gromadzone będą informacje o wszystkich odbytych przez pacjenta wizytach, zabiegach oraz wystawionych receptach, skierowaniach, zleceniach czy badaniach, które pacjent wykonał od momentu założenia konta.

Dane wrażliwe
- System będzie przetwarzał dane o naszym zdrowiu, a więc dane bardzo wrażliwe. Dlatego rozwiązania, które przyjmujemy, konsultujemy na bieżąco z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Przygotowujemy odpowiednie zabezpieczenia na poziomie samego sprzętu, serwerowni, sieci, aplikacji itd. - mówi Paweł Pierzchała.

- Z całą pewnością zasadą, która nam przyświecała od początku, jest to, że to zawsze pacjent decyduje o tym, co chce udostępnić. Jeżeli idzie na wizytę u lekarza, to pacjent decyduje, co chce pokazać. Nie może być tak, że ktoś bez naszej zgody przegląda nasze dane medyczne - mówi Pierzchała.

Po zalogowaniu pacjent ma dostęp do nadawania uprawnień i wtedy będzie decydował, kto to przegląda. Jeżeli zaś potrzebna będzie pełniejsza dokumentacja medyczna, np. wyniki badań od innego świadczeniodawcy, wówczas za pomocą platformy internetowej lekarz będzie mógł wystąpić o nie i je otrzymać.

- Zakładamy, że pacjent w IKP ma zablokowane wszystkie funkcjonalności związane z dostępem do danych. Tzn. nie ma dostępu dla nikogo. To pacjent dopiero będzie świadomie podejmował decyzje, komu i w jakim zakresie udostępni swoje dane - również podkreśla dyrektor Kędzierski.

Dyrektor CSIOZ zapewnił także, że mniejsze placówki medyczne będą miały dostęp do bezpłatnej aplikacji, która umożliwi im wystawianie e-recept, e-skierowań oraz uzupełniania elektronicznej dokumentacji medycznej.

Okres przejściowy
Paweł Pierzchała wyjaśnił, że obowiązek wystawiania wyłącznie e-recept ma wejść dopiero od sierpnia 2016 r. Do tego czasu będzie obowiązywał okres przejściowy, tzn. lekarze będą mogli wystawiać tradycyjne recepty lub e-recepty i ewentualne wydruki informacyjne dla osób nie korzystających z IKP.

Od marca 2017 r. obowiązkowe ma być wystawianie e-skierowań oraz e-zleceń, zaś obowiązek przekazywania wszystkich danych przez świadczeniodawców ma wejść od sierpnia 2017 r.

- Jednostki medyczne już dziś uczestniczą w procesie przystosowania się do tego systemu. Jednym idzie to lepiej, drugim gorzej, dlatego mamy okres przejściowy, aby się dostosować - podkreśla zastępca kierownika Projektu P1 z CSIOZ.

Już od czerwca br. CSIOZ rozpoczyna kampanię edukującą pacjentów i pracowników medycznych nt. zbliżającej się wielkiej rewolucji informatycznej w polskiej ochronie zdrowia. Ambasadorką kampanii społecznej została Dorota Wellman. W ramach prowadzonych działań emitowane będą m.in. spoty telewizyjne i radiowe.


Źródło: www.rynekzdrowia.pl