10-11 września 2021r. on-line

Konferencja naukowo-szkoleniowa "IWO-infekcje w okulistyce 2021" odbędzie się wyłącznie w formie on-line.

Organizatorzy przygotowali dla Państwa wystąpienia obejmujące następujące tematy główne:

  • Patogeny w okulistyce
  • Patogeneza chorób zapalnych w okulistyce
  • Diagnostyka zapaleń narządu wzroku


Pandemia SARS Cov-2 dobitnie pokazała, że nowe patogeny mogą nas zakakiwać, dlatego tegoroczna edycja kładzie szczególny nacisk na patogenezę schorzeń zapalnych narządu wzroku. Choroby te mają różne czynniki wywołujące, dlatego skuteczne rozpoznawanie groźnych patogenów, skuteczna diagnostyka różnicowa i adekwatne leczenie to bardzo aktualne wyzwanie w świecie medycznym. Aby leczyć , diagnozować i być w tym skutecznym potrzebna jest aktualna wiedza i rzeczowa dyskusja ekspercka.

Szczegóły >> iwo2021.econgress.pl