Główny Urząd Statystyczny opublikował raport „Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne w 2018 roku”.

W 2018 roku zespoły ratownictwa medycznego udzieliły świadczeń zdrowotnych w miejscu zdarzenia prawie 3,2 mln osób. W izbach przyjęć lub szpitalnych oddziałach ratunkowych z doraźnej pomocy medycznej w trybie ambulatoryjnym skorzystało ponad 4,6 mln osób. W szpitalnych oddziałach ratunkowych w trybie jednego dnia leczonych było 1,3 mln osób, a w trybie stacjonarnym 66 tys. osób.

Z danych GUS wynika, że w 2018 roku w ramach Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne funkcjonowało 1541 zespołów ratownictwa medycznego (413 specjalistycznych i 1128 podstawowych). W porównaniu z poprzednim rokiem liczba zespołów specjalistycznych zmniejszyła się o 77, a podstawowych zwiększyła o 99. Pomocy medycznej udzielały również lotnicze zespoły ratownictwa medycznego z 21 baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz 230 szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR). Z systemem współpracowało 149 izb przyjęć oraz 13 centrów urazowych. W 2018 r. działalność rozpoczęły 4 centra urazowe dla dzieci.

Według stanu w dniu 31.12.2018 r. liczba personelu medycznego wchodzącego w skład zespołów ratownictwa medycznego wyniosła 13,8 tys. pracowników (o 0,4 tys. osób mniej w porównaniu z rokiem poprzednim). Ratownicy medyczni stanowili 73,8% (o 2,9 p. proc. więcej niż w 2017 r.), pielęgniarki systemu – 10,7% (o 0,7 p. proc. mniej niż w roku poprzednim), lekarze systemu – 8,9% (o 1,4 p. proc. mniej niż w 2017 r.), a inne osoby – 6,6% (o 0,8 p. proc. mniej w porównaniu z poprzednim rokiem).

Cały raport można pobrać ze strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.