Wczesna identyfikacja osób ze stanem przedcukrzycowym oraz chorych na cukrzycę, działania profilaktyczne oraz konsultacje lekarskie to m.in. założenia Gdańskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy. Będzie on realizowany do końca czerwca 2023 r., a jego wartość to ponad 3,3 mln zł.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego 16 lipca 2019 r. prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz z marszałkami Mieczysławem Strukiem i Wiesławem Byczkowskim podpisała umowę na dofinansowanie Gdańskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy.

Wsparcie otrzyma ponad 7000 osób. Projekt skierowany jest do aktywnych zawodowo mieszkańców Gdańska z tzw. grupy podwyższonego ryzyka, czyli w wieku 35-64 lat, które otrzymają kompleksową pomoc w walce z cukrzycą typu 2. Program, opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, zakłada wczesną identyfikację osób ze stanem przedcukrzycowym oraz chorych na cukrzycę w fazie jej bezobjawowego przebiegu. Chodzi głównie o wzrost wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 poprzez badania przesiewowe.

W projekcie przewidziano m.in. przeprowadzenie ponad 65 tysięcy ankiet Findrisk, kwalifikację osób obciążonych ryzykiem zachorowania na cukrzycę do działań edukacyjnych. Będą też podejmowane działania profilaktyczne mające na celu podniesienie świadomości zdrowotnej oraz zwiększenie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych np. dotyczące stylu życia czy nawyków żywieniowych. Ponadto, uczestnicy skorzystają z konsultacji m.in. diabetologa i dietetyka. Wezmą udział w zajęciach zwiększających poziom aktywności fizycznej tak, aby zmniejszyć nadmiar masy ciała u osób z nadwagą i otyłością.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego