Ponad 100 ekspertów z Polski i z zagranicy będzie prowadzić wspólny dialog na temat e-zdrowia. O cyfrowych zmianach będą dyskutować podczas „Forum e-Zdrowia”.

Cyfrowa transformacja polskiej służby zdrowia nabrała tempa a wraz z nią można dostrzec zaangażowanie wielu interesariuszy. Teraz jest szansa na międzynarodowy dialog podczas 4. edycji „Forum e-Zdrowia” w Sopocie, który zaplanowano na 18-20 września.

Liderzy e-medycyny w jednym miejscu

Ponad 100 ekspertów z całego świata będzie dyskutować o tym, czy i w jakim stopniu Polska jest przygotowana na zmiany, rozważy korzyści i zagrożenia wynikające z cyfrowej transformacji. – Forum e-Zdrowia identyfikuje wyzwania, jest miejscem dzielenia się doświadczeniami przez międzynarodowych liderów e-zdrowia, miejscem wymiany dobrych praktyk oraz wskazania rozwiązań – Artur Pruszko, dyrektor Forum e-Zdrowia. I dodaje: Forum e-Zdrowia powstało, aby budować dialog, konieczny do skutecznego wprowadzania e-zdrowia w Polsce. W dialogu kluczowych interesariuszy definiujemy priorytety i rekomendacje działań w obszarze e-zdrowia, które mogą być punktem odniesienia przy tworzeniu strategii e-zdrowia czy szczegółowych planów implementacji.

Reprezentanci strony rządowej i samorządowej, sektora IT i środowiska medycznego będą dyskutować m.in. o e-zwolnieniach, e-receptach, czy internetowych kontach pacjenta (IKP). Jak co roku, na konferencji zostaną poruszone takie tematy, jak: strategia e-zdrowia dla Polski, kluczowe krajowe i regionalne działania w obszarze e-zdrowia, oczekiwania pacjentów i świadczeniodawców, sztuczna inteligencja, m-zdrowie i telemedycyna oraz kwestie wykorzystywania i ochrony danych medycznych.

Swoje technologie zaprezentują przedstawiciele branży IT, wśród nich będzie firma LekSeek. – Ważne jest, aby systemy IT oferowane podmiotom leczniczym nie tylko cyfryzowały obecnie papierowe procesy, ale dostarczały dodatkowe wartości, istotnie ułatwiały pracę i wspierały proces terapii. Dla przykładu, nie wystarczy lekarzowi, w gabinecie, udostępnić wszelkie informacje o danym pacjencie, ale trzeba dostarczyć kluczową, syntetyczną informację o jego zdrowiu i rekomendacje dotyczące terapii. To jest możliwe dzięki obecnej technologii i to będzie istotna zmiana w sposobie pracy kadry medycznej. Dostawcy oferujący takie rozwiązania będą pożądanymi partnerami przez podmioty lecznicze – mówi Artur Pruszko.

Priorytetem w zdrowiu powinien być pacjent

Jednym z takich partnerów może być firma LekSeek, która od blisko 16 lat dostarcza nowoczesne rozwiązania dla zdrowia i tym samym wpisuje się w strategię Ministerstwa Zdrowia i CSIOZ. Jesteśmy firmą, dla której odpowiedzialnością społeczną jest zdrowie – wspieramy leczenie Polaków poprzez specjalistyczne projekty dla sektora medycznego oraz działania edukacyjno-informacyjne skierowane do pacjentów i lekarzy, m.in. kampanię „Niewykluczeni z cyfryzacji” – mówi Dominik Kieda, dyrektor EDM w LekSeek Polska. – Priorytetem w e-zdrowiu zawsze powinien być pacjent i z taką myślą budujemy nasze rozwiązania. Nowoczesne technologie, takie jak SIM czy też Gabinet drWidget wspierają lekarzy w prowadzeniu kompleksowej i bezpieczniej terapii. To zagadnienie poruszymy podczas naszego panelu „SIM – alternatywne oszczędności w ochronie zdrowia” – kontynuuje.

Panel „System Informacji Medycznej – alternatywne oszczędności w ochronie zdrowia” poprowadzi Wojciech Jaworski, kierownik projektu B+R w LekSeek Polska, 19 września (czwartek) o godzinie 16.30. Naszych ekspertów będzie można także spotkać przy stoisku. Zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani zdigitalizowanym podejściem do zdrowia, z chęcią przybliżymy nasze rozwiązania IT – zachęca Dominik Kieda.

Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie na stronie „Forum e-Zdrowia”.