Na rynku amerykańskim pojawi się nowy wstrzykiwacz zawierający substancję - chlorowodorek naloksonu - która może by stosowana w przypadku podejrzenia przedawkowania opioidów. Prosty w obsłudze wstrzykiwacz będzie mógł być używany przez członków rodzin lub opiekunów.


W ocenie Amerykańskiej Agencji ds. Leków (FDA), chlorowodorek naloksonu szybko odwraca w organizmie pacjenta efekty wywołane przedawkowaniem opioidowych leków na receptę. Produkt Evzio podawany w drodze iniekcji został zatwierdzony w formie automatycznego wstrzykiwacza, który może być noszony w kiszeni lub przechowywany w domowych apteczkach. Jest on przeznaczony do leczenia nagłych stanów z rozpoznaniem lub podejrzeniem przedawkowania opioidów charakteryzujących się spowolnieniem akcji serca, oddechu lub utratą przytomności. Może być stosowany podskórnie lub domięśniowo.

Jak podkreśla Bob Rappaport z FDA, zgony wynikające z niewłaściwego stosowania i nadużywania zarówno recepturowych, jak i nielegalnych opioidów stały się poważnym problemem zdrowia publicznego w Stanach Zjednoczonych. Jak donosi amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC), w 2010 r. z powodu przedawkowania zmarło w samych Stanach Zjednoczonych 38 329 osób - z czego 60 proc. zgonów wywołana była lekami. Aż 75 proc. tych zgonów - 16,651 - nastąpiło na skutek przedawkowania opioidów.

 

Źródło: www.portalemedyczne.pl