Entyvio zatwierdzone przez FDA

 FDA zatwierdziło preparat Entyvio (vedolizumab) w postaci infuzji do stosowania w leczeniu dorosłych pacjentów z umiarkowanym lub ciężkim wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego oraz   u pacjentów dorosłych z umiarkowaną lub ciężką postacią choroby Leśniowskiego-Crohna.

Entyvio zatwierdzono w leczeniu tych stanów chorobowych, gdy jedna lub więcej ze standardowych terapii (kortykosteroidy, immunomodulatory, inhibitory czynnika martwicy nowotworu) nie skutkowały uzyskaniem odpowiedniej reakcji.

Entyvio jest antagonistą receptora integryny. Blokuje migrację krążących komórek zapalnych w naczyniach krwionośnych oraz w obszary zapalne w przewodzie pokarmowym.

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi podczas stosowania Entyvio są bóle głowy, bóle stawów, nudności i gorączka.

Najniebezpieczniejsze powikłania związane ze stosowaniem preparatu obejmują poważne infekcje, nadwrażliwość i reakcje związane z infuzją oraz uszkodzenia wątroby.


[FDA]