Badania wykazały, że dzieci urodzone przez matki z dużą nadwagą mają większą szansę zachorowania na choroby, takie jak ADHD.

Strategie zdrowia publicznego, które pomagają kobietom planującym ciążę, aby osiągnęły i utrzymały zdrową wagę, mogłyby pomóc w zmniejszeniu tego ryzyka, twierdzą naukowcy.

Zdiagnozowanie ciężkiej otyłości matek jako czynnika ryzyka, może również prowadzić do rozwoju strategii profilaktyki i wczesnej interwencji, w celu wspierania chorych dzieci.

Poprzednie badania wykazały, że dzieci urodzone przez matki z otyłością są narażone na większe ryzyko rozwoju problemów, takich jak zespół nadpobudliwości z deficytem uwagi (ADHD) i rozwoju różnych problemów układu nerwowego, takich jak autyzm.

Naukowcy przyjrzeli się jaki prawdopodobny wpływ na dzieci ma to, że zostały urodzone przez bardzo otyłe matki z indeksem masy ciała (BMI) 40 lub powyżej.

Badali objawy zaburzeń psychicznych związanych z układem nerwowym u 112 dzieci w wieku od trzech do pięciu lat, które urodzone były przez otyłe matki.

U tych dzieci, urodzonych przez bardzo otyłe kobiety, stwierdzono istotnie większe prawdopodobieństwo nadpobudliwości, zaburzeń snu i postępowania, co wykazały badania.

Były one również bardziej narażone na problemy, takie jak lęk, depresja i agresywne zachowanie, a także problemy związane z rozwojem mózgu.

Wyniki badania, wykonanego przez zespół z Uniwersytetu w Edynburgu, Glasgow i Helsinkach, sugerują, że ryzyko jest wyższe dla dzieci poważnie otyłych matek. Może to oznaczać, że waga matki jest silnym wskaźnikiem tego, czy dzieci są narażone na rozwój zaburzeń psychicznych związanych z mózgiem.

Ryzyko pozostaje wyższe nawet wtedy, gdy inne czynniki były brane pod uwagę, takie jak ochrona zdrowia psychicznego matki, status społeczny i fakt czy nie była ona palaczem.

Choroby takie jak ADHD i zaburzenia destrukcyjne mogą mieć niszczycielski wpływ na rodziny i są poważnym problemem zdrowia publicznego. U około 3,4 procent dzieci na całym świecie diagnozuje się ADHD i u 5,7 procent zaburzenia destrukcyjne. Dzieci z tymi zaburzeniami mają problemy w szkole i w różnych sytuacjach społecznych. Niektóre choroby utrzymują się w życiu dorosłym.

Badania opublikowano w czasopiśmie „Psychological Medicine", a finansowane były przez fundację Tommy's.

Profesor Rebecca Reynolds, z University of Edinburgh z Centrum Nauk Sercowo-Naczyniowych i z Centrum Tommy'ego dla zdrowia matki i płodu, powiedziała: „To badanie podkreśla znaczenie znalezienia sposobów pomocy kobietom w ciąży, optymalizując ich zdrowie, w tym osiągnięcie i utrzymanie wagi na odpowiednim poziomie."

Źródło: medicalnewstoday.com