Jako pierwszy z Polaków dr hab. Paweł Knapp z Kliniki Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej UMB został wybrany do Zarządu Głównego Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej (ESGO).

– Mam nadzieję, że uda mi się wprowadzić ginekologię onkologiczną w Polsce na „szersze wody”, zarówno naukowe, jak i finansowe – stwierdził dr Knapp. – Ten niewątpliwy zaszczyt, oraz możliwość uczestniczenia w pracach ZG ESGO wzmocni pozycję Polski w strukturach towarzystw europejskich oraz zapewni dynamiczny rozwój ginekologii onkologicznej w krajach Europy Wschodniej.

Dr hab. Paweł Knapp działa także w zarządzie głównym Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej. Poza tym współpracuje oraz ma za sobą staże m.in. w amerykańskim University of California oraz Memorial Sloan-Kattering Cancer Center w Nowym Jorku.


Źródło: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku