E-skierowanie, obok e-recepty, stanowi jedną z kluczowych e-usług wdrażanych w ramach procesu informatyzacji sektora ochrony zdrowia w Polsce. - Myślę, że do końca tego roku stanie się ono powszechnym rozwiązaniem - powiedział na antenie Polskiego Radia 24 Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia.

E-skierowanie umożliwia pełną, elektroniczną obsługę procesu skierowania na leczenie – od momentu wystawienia skierowania do momentu realizacji. Obecnie trwa pilotaż tego rozwiązania. Od 8 stycznia 2021 r. wszystkie skierowania mają być wystawiane w postaci elektronicznej.

>>>ZOBACZ TEŻ: Wystaw e-receptę w 18 sekund

Resort zdrowia tłumaczy, że korzyści, jakie płyną z e-skierowania, to przede wszystkim brak konieczności dostarczania go osobiście – wystarczy rozmowa telefoniczna. Inne zalety związane ze wprowadzeniem nowego rozwiązania to: możliwość zdalnej rejestracji, zredukowanie problemu nieczytelności skierowań, zwiększone bezpieczeństwo, eliminacja zgubienia skierowania i możliwość śledzenia historii leczenia w Internetowym Koncie Pacjenta.

Jak działa e-skierowanie?

  1. Lekarz wystawia i cyfrowo podpisuje e-skierowanie.
  2. Pacjent otrzymuje e-skierowanie w wybranej formie, elektronicznej lub papierowej, np. e-mailem, SMS-em, w postaci wydruku informacyjnego.
  3. Pacjent sam wybiera placówkę, w której dane świadczenie ma być zrealizowane, osobiście umawia się na wizytę.
  4. Osoba rejestrująca e-skierowanie wprowadza do systemu przekazany 4-cyfrowy kod oraz PESEL pacjenta i zapisuje go na wizytę.
  5. Pacjent zostaje umówiony na wizytę.

Źródło: Polskie Radio 24 | Ministerstwo Zdrowia | CSIOZ