Od czwartku 10 stycznia pacjenci mogą uzyskać pomoc w nowoutworzonym Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Przychodni MSWiA w Częstochowie. We wtorek 8 stycznia 2019 roku w otwarciu oddziału wziął udział wiceminister Krzysztof Kozłowski.

- Bardzo się cieszę, że tutejszy ZOZ rozwija się, czego świadectwem jest powstanie nowego Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych. Jestem głęboko przekonany, że to jest pierwsza taka inwestycja, ale nie ostatnia – powiedział wiceszef MSWiA Krzysztof Kozłowski. Wiceminister w swoim wystąpieniu wskazał również na potrzebę współpracy placówki ze środowiskami akademickimi.

W ramach Przychodni w Częstochowie działają już: poradnie specjalistyczne, pracownie diagnostyczne, poradnia medycyny pracy oraz podstawowa opieka zdrowotna. Teraz dołącza do nich Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych. Oddział będzie dysponować 16 łóżkami w ośmiu, dwuosobowych salach. Pacjentami będzie się opiekować 6 pielęgniarek, 2 lekarzy oraz 4 zatrudnionych psychologów i psychoterapeutów.

Nowoutworzony Oddział w Częstochowie będzie służył zarówno pacjentom leczonym w ramach umowy z NFZ, jak i funkcjonariuszom służb mundurowych MSWiA w ramach procedury wsparcia psychologicznego. Pacjenci będą mieć zapewniony bezpłatny pobyt, wyżywienie i program psychoterapeutyczny. OLZN będzie posiadał również możliwość prowadzenia terapii indywidualnej lub grupowej na odległość – ze specjalistami ze szpitala MSWiA w Katowicach lub innych placówek posiadających złącza telemedyczne.

Przychodnia w Częstochowie jest częścią SP ZOZ MSWiA w Katowicach.


Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji