Obchody Światowego Dnia Choroby Parkinsona były przyczyną kolejnego spotkania zespołu ekspertów i klinicystów współpracujących z Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, którzy w 2018 roku opracowali założenia modelu kompleksowej i koordynowanej opieki nad pacjentem z chorobą Parkinsona (KOS-ChP).

Choroba Parkinsona tylko w Polsce dotyka ok. 100 tys. pacjentów, a średni wiek zachorowania to 58 lat. Przewlekły, długotrwały i utrudniający codzienne życie charakter choroby sprawia, że jej koszty są wysokie zarówno dla systemu jak i samych pacjentów.

Wydatki NFZ na leczenie w latach 2014-2018 wzrastały od 52,53 mln zł w 2014 r. do 77,91 mln zł w 2018 r. W ostatnich pięciu latach nastąpił wzrost kosztów pośrednich choroby Parkinsona o ok. 19 proc. Oznacza to, że średnio rocznie utrata produktywności kosztuje całe społeczeństwo ok. 113 mln zł – czyli ponad dwa razy więcej niż wydatki na renty ZUS.

W debacie udział wzięli: Andrzej Śliwczyński - dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ, prof. Jarosław Sławek - prezes PTN, prof. Dariusz Koziorowski - prezes Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona, prof. Mirosław Ząbek - neurochirurg, Waldemar Kraska - przewodniczący Senackiej Komisji Zdrowia oraz Wojciech Machajek - prezes Fundacji Parkinsona.

Eksperci podkreślali, że system opieki nad chorymi z chorobą Parkinsona wymaga koordynacji. Niezbędne jest wprowadzenie zmian organizacyjnych mających na celu zapewnienie ciągłości i kompleksowości opieki nad chorym. Złożony charakter schorzenia wymaga wielospecjalistycznej opieki m.in. neurologa, neurochirurga, fizjoterapeuty.

Rekomendowany model KOS-ChP ma gwarantować każdemu choremu dostęp do skutecznych, dopasowanych do wieku i stanu pacjenta, nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia, co w efekcie zagwarantuje wyższą skuteczność kliniczną oraz efektywność ekonomiczną.

Model zakłada:

- Wprowadzenie nowego świadczenia „Kompleksowej Opieki Specjalistycznej nad pacjentem z chorobą Parkinsona (KOS-ChP)”, w ramach którego realizowane będą kompleksowe świadczenia dla pacjenta z chorobą Parkinsona u jednego świadczeniodawcy, wraz z premiowaniem jakości leczenia;

- Utworzenie Ogólnopolskiego Rejestru Pacjentów z Chorobą Parkinsona;

- Leczenie choroby Parkinsona powinno być kompleksowe i zintegrowane z możliwością zapewnienia leczenia w ramach programu lekowego finansowanego przez NFZ (ICD-10 G.20) oraz obejmować dostęp do leczenia obejmującego wszczepienie stymulatora ( DBS).


Źródło: Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia