24 września w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Cukrzyca tu i teraz”, przedstawiająca raport przekrojowy Fundacji Urszuli Jaworskiej na temat sytuacji w opiece nad pacjentami z cukrzycą z punktu widzenia samych pacjentów oraz profesjonalistów medycznych.

Raport „Badanie systemu monitorowania, leczenia i opieki nad pacjentem z cukrzycą z punktu widzenia potrzeb pacjenta, personelu medycznego oraz placówek ochrony zdrowia”, a w szczególności płynące z raportu wnioski i rekomendacje, są punktem otwarcia do dalszych prac w tworzeniu nowego modelu opieki.

Na konferencji obecni byli: pacjenci, partnerzy projektu, przedstawiciel NFZ i MZ - dr Andrzej Śliwczyński, dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego dr n. med. Grzegorz Juszczyk. Eksperci systemu ochrony zdrowia: dr Małgorzata Gałązka-Sobotka i dr n. med. Jakub Gierczyński oraz lekarze z prof. dr hab. n.med. Krzysztofem Strojkiem - Konsultantem Krajowym w dziedzinie diabetologii na czele, który reprezentował również Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. Aby opieka nad pacjentami mogła być kompleksowa i międzyresortowa, nie mogło zabraknąć przedstawicieli ZUS i PFRON w osobach dr Joanny Królak i Małgorzaty Radziszewskiej.

>>>ZOBACZ TEŻ: Sopot: Unijne środki na walkę z cukrzycą

Wszyscy zgodzili się, że trzeba zintensyfikować działania, gdyż czasu na stworzenie dobrego i optymalnego systemu opieki, który będzie wstanie sprostać wyzwaniu wzrastającej stale liczby chorych na cukrzycę, jest coraz mniej. Dane epidemiologiczne są zatrważające.

Cukrzyca - nazwana już pierwszą niezakaźną epidemią na świecie - dotyka w Polsce nawet 3,5 mln osób, a tempo zachorowań wzrasta, w 2020 roku liczba chorych może przekroczyć 4 mln. Dlatego tak istotne jest uświadamianie zagrożeń, skoordynowana opieka, refundowanie nowych terapii. Na takie „inwestycje w zdrowie” czekają chorzy na cukrzycę, ich rodziny, ale także środowisko medyczne. Raport jest dopiero początkiem drogi, na końcu której muszą być efekty w postaci zatrzymania wzrostu liczby nowych zachorowań na cukrzycę oraz poprawa opieki dla tych, którzy już zmagają się z cukrzyca typu 1 i 2.

Raport fundacji jest dostępny na stronie http://fundacjauj.pl/raport_cukrzyca/.

Źródło: Fundacja Urszuli Jaworskiej