Nowy biomarker insulinooporności korelował z 600-procentowym wzrostem ryzyka rozwoju przedwczesnej choroby niedokrwiennej serca

Chociaż liczba zgonów związanych z chorobami serca spadła wśród osób starszych, badania sugerują, że wskaźniki umieralności wśród młodszych pacjentów pozostały bez zmian lub nieznacznie wzrosły. Aby zrozumieć, jakie sytuacje eksponują młodsze osoby na większe ryzyko przedwczesnej choroby wieńcowej (CHD, ang. coronary heart disease), naukowcy z Brigham and Women's Hospital oraz Mayo Clinic przeanalizowali ponad 50 czynników ryzyka u 28 024 kobiet, które uczestniczyły w trwającym od dziesięcioleci badaniu dotyczącym zdrowia kobiet. Warto zauważyć, że kobiety poniżej 55 roku życia z cukrzycą typu 2 miały dziesięciokrotnie większe ryzyko wystąpienia CHD w ciągu następnych dwóch dekad, przy czym lipoproteinowa oporność na insulinę (LPIR, ang. lipoprotein insulin resistance) również okazała się silnym biomarkerem predykcyjnym. Wyniki opublikowano w JAMA Cardiology.

"Poobserwujemy dlaczego, niestety, co raz młodsi ludzie przechodzą zawały serca," powiedział autor korespondencyjny dr Samia Mora, z Centrum Metabolomiki Lipidów Brighama w Wydziale Medycyny Prewencyjnej i profesor nadzwyczajny w Harvard Medical School . „Kiedy młodsza osoba doświadcza incydentu sercowo-naczyniowego, wpłynie to na jakość jej życia w przyszłości, produktywność i wkład w społeczeństwo.”

„Lepiej zapobiegać niż leczyć, a wielu czynnikom ryzyka chorób serca można zapobiec. Badanie to pokazuje wpływ stylu życia na zdrowie serca u kobiet w każdym wieku, a zwłaszcza tych młodych,” powiedział dr n. med. Sagar Dugani. internista w szpitalu Mayo Clinic w Rochester, Minnesota. Dr Dugani jest współautorem badania.

Naukowcy przeanalizowali około 50 biomarkerów związanych ze zdrowiem układu sercowo-naczyniowego. Powszechnie uznane wskaźniki, takie jak cholesterol lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) (tzw. „zły” cholesterol) i hemoglobina A1C (wykładnik poziomu cukru we krwi), wykazały znacznie słabszą korelację z wystąpieniem CHD u kobiet w wieku poniżej 55 lat niż LPIR, nowszy wskaźnik insulinooporności. LPIR wykorzystuje ważoną kombinację sześciu miar lipoprotein i jest analizowany za pomocą specjalistycznych testów laboratoryjnych. Podczas gdy podwyższona wartość cholesterolu LDL wiązała się jedynie z 40-procentowym wzrostem ryzyka wystąpienia CHD u kobiet poniżej 55 roku życia, LPIR wykazał sześciokrotny (600 -procentowy) wzrost.

„Z kolei u zdrowych kobiet insulinooporność, cukrzyca typu 2 i ich pokrewna diagnoza, czyli zespół metaboliczny, stanowiły główne przyczyny przedwczesnych incydentów wieńcowych,” powiedziała dr Mora. „Kobiety poniżej 55 roku życia, które cierpią na otyłość, miały około czterokrotnie większe ryzyko wystąpienia zdarzeń wieńcowych, podobnie jak kobiety w tej samej grupie wiekowej, które paliły lub chorowały na nadciśnienie tętnicze. Brak aktywności fizycznej i dodatni wywiad rodzinny stanowią również część tego obrazu.”

Naukowcy przyznali, że badanie ma ograniczone możliwości uogólniania - poza skupieniem się na kobietach, u których wykazano gorsze wyniki po przedwczesnych incydentach sercowych niż u mężczyzn, jego uczestnicy byli w ponad 95% rasy białej. Według dr Mory, wyniki mogą okazać się jeszcze bardziej znamienne w różnych grupach etnicznych i rasowych, w których wśród innych czynników ryzyka częściej występuje zespół metaboliczny, insulinooporność i cukrzyca.

„Cukrzycy w większości przypadków można zapobiec, ale jest to problem obejmujący cały system i pilnie potrzebujemy dalszych badań nad nowymi strategiami, aby temu zaradzić,” powiedziała dr Mora. „Mogą to być innowacyjne strategie oparte na stylu życia, takie jak wysiłki całych społeczności, większe nakłady na rzecz zdrowia publicznego, sposoby medycznego ukierunkowania na szlaki metaboliczne lub nowe podejścia chirurgiczne.”

Ponieważ częstość występowania cukrzycy i związanych z nią czynników ryzyka dramatycznie rośnie i dotyka więcej kobiet niż mężczyzn, naukowcy podkreślają pilną potrzebę opracowania skutecznych interwencji.

Potrzebujemy nowych strategii, aby poprawić wyniki u tych młodszych osób i zająć się zarządzaniem ryzykiem rozwoju cukrzycy, ponieważ dopiero teraz widzimy początek tej epidemii, ” podsumowała dr Mora.

Źródło: sciencedaily.com