Marszałek Władysław Ortyl zapowiedział kontynuację działań związanych z rozwiązaniem oddziału neurologii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 w Rzeszowie i zwiększeniem opieki psychiatrycznej, na którą jest olbrzymie zapotrzebowanie. Informacje dotyczące powodów reorganizacji w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 zostały przedstawione na konferencji prasowej.

Mówiąc o powodach, dla których zamykany jest oddział neurologii w KSW nr 1 w Rzeszowie marszałek Ortyl mówił przede wszystkim o jakości funkcjonowania oddziału.

- Nie ma ambulatorium, nie ma rehabilitacji, poradni czy wyodrębnionego pododdziału udarowego. Była to neurologia na niższym poziomie działania niż w niejednym szpitalu powiatowym – mówił marszałek Ortyl.

Drugim powodem jest znacznie większe obłożenie na oddziale psychiatrii, sięgające 115% , w porównaniu do neurologii, która na przestrzeni ostatnich trzech lat miała jedynie 55% obłożenia.

- Dlatego dla mnie kierunek podejmowanych decyzji jest jednoznaczny. Kontynuujemy działania związane z rozwiązaniem neurologii w tym szpitalu – mówił marszałek.

Marszałek mówiąc o powodach reorganizacji KSW nr 1 - w tym zakończenia działalności Kliniki Neurologii - podał że jednym z nich jest wdrażany w placówce plan naprawczy, który został złożony do Banku Gospodarstwa Krajowego. A odstąpienie od przyjętych w planie postanowień mogłoby skutkować tym, że bank wypowie kredyt lub zwiększy jego oprocentowanie.

- W tym planie naprawczym o czym wszyscy powinni wiedzieć, jest zapisane, że Klinika Neurologii nie ma racji bytu w takiej strukturze finansowania i takiej strukturze działania jak jest – mówił podczas konferencji marszałek Władysław Ortyl.

Marszałek przyznał również na konferencji, że przy składaniu wniosku dotyczącego zawieszenia działalności oddziału neurologii zostały popełnione błędy natury formalnej, ale to nie oznacza, że temat został porzucony: – Ten wniosek został wycofany, ale nie wycofujemy się ze zmian strukturalnych, które by zmieniały szpital wojewódzki nr 1 – mówił marszałek.

Kolejnym argumentem przemawiającym za zamknięciem neurologii w KSW, o której mówił marszałek Ortyl, są sprawy finansowe. Jak podkreślał, szpital musi być zbilansowany, bo Uniwersytet Rzeszowski go nie przejmie, a takie są plany związane z rozwojem kierunku medycznego.

Marszałek poinformował także o odrzuceniu przez zarząd województwa wniosku Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej w sprawie odwołania dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 w Rzeszowie. Wniosek nie zawierał uzasadnienia w związku z czym Zarząd Województwa nie miał podstaw do jego realizacji.

Do spraw związanych z reorganizacją w KSW nr 1 odniósł się także dyrektor szpitala Janusz Ławiński, podkreślając, że jest w nim jedyny w regionie oddział neurologii, który nie ma poradni, czy możliwości leczenia udarów, gdyż nie ma na to warunków lokalowych.

- Nie ma możliwości ani lokalowej ani organizacyjnej, aby w tym oddziale leczyć udary. Ten oddział skupiony był praktycznie na diagnostyce – mówił dyrektor Ławiński.

Dyrektor odniósł się także do potrzeby powiększenia psychiatrii w KSW nr 1. Mówił między innymi o konieczności stworzenia odrębnej izby przyjęć dla pacjentów z problemami psychicznymi, aby zapewnić większe bezpieczeństwo wszystkim osobom znajdującym się w szpitalu.

- Mając na jednej szali oddział neurologiczny, który nie jest w pełni profilowy a z drugiej strony sytuację związaną z pacjentami psychiatrycznymi, którzy mogą być zaopatrzeni tylko w tym miejscu, będę za tym, aby poprawić jakość i warunki tych pacjentów psychiatrycznych – dodał dyrektor Ławiński.

O sytuacji psychiatrii w szpitalu KSW nr mówił kierownik Klinki Psychiatrii Ogólnej – Dariusz Mazurkiewicz, który podkreślał, że psychiatra ma duże nadwykonania. Oddział prowadzi także świadczenia dla innych szpitali czy placówek jak policja czy zakład karny.

- Niebagatelnym obciążeniem naszego oddziału jest także dydaktyka. Prowadzimy zajęcia ze studentkami pielęgniarstwa, szkolą się u nas lekarze na stażach specjalizacyjnych, mamy swoich rezydentów. Jest to duże obciążenie logistyczne – mówił Mazurkiewicz.

Największym problemem jest jednak, jak mówił szef psychiatrii w KSW nr 1, brak miejsc dla pacjentów:

- Każdego dnia stajemy przed pytaniem czy danego pacjenta przyjąć czy go odesłać – mówił Mazurkiewicz.

Obecnie oddział psychiatrii w KSW nr 1 dysponuje 32 łóżkami, a optymalny stan według Dariusza Mazurkiewicza to 100 łóżek psychiatrycznych.

- Ilość miejsc musi się zwiększyć – apelował Dariusz Mazurkiewicz.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Fot. Województwo Podkarpackie | YouTube