Jak sugerują badania opublikowane w British Journal of Ophthalmology zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem, zaćma i retinopatia są powiązane ze zwiększonym ryzykiem demencji. Upośledzenie wzroku może być jednym z pierwszych objawów demencji i uważa się, że zmniejszona stymulacja wzrokowych szlaków czuciowych przyspiesza jej postęp.

Niektóre badania sugerują, że może istnieć związek między schorzeniami wzroku, które powodują zaburzenia widzenia, takimi jak związane z wiekiem zwyrodnienie plamki żółtej , zaćma, choroby oczu związane z cukrzycą i jaskrą, a zaburzeniami funkcji poznawczych. Częstość występowania tych chorób wzrasta wraz z wiekiem, podobnie jak częstość występowania stanów, takich jak cukrzyca, nadciśnienie, choroby serca , depresja i udar, które są czynnikami ryzyka demencji.

Dlatego nie jest jasne, czy te choroby oczu są związane z większą częstością występowania otępienia niezależnie od tych systematycznych stanów. W celu zbadania tego zagadnienia autorzy przeanalizowali dane dotyczące 12 364 dorosłych w wieku 55-73 lat włączonych do badania UK Biobank. Uczestnicy byli oceniani w latach 2006-2010 na początku badania i obserwowani do początku 2021 roku.

Analiza tych danych wykazała, że zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem, zaćma i choroba oczu związana z cukrzycą, ale nie jaskra, były niezależnie od innych przyczyn związane ze zwiększonym ryzykiem demencji. W porównaniu z osobami, które na początku badania nie miały schorzeń okulistycznych, ryzyko otępienia było o 26% wyższe u osób ze zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem, o 11% u osób z zaćmą i o 61% u osób z cukrzycą. Chociaż jaskra nie wiązała się ze zwiększonym ryzykiem choroby Alzheimera, wiązała się z wyższym ryzykiem demencji naczyniowej.

Na początku badania uczestnicy zostali zapytani, czy kiedykolwiek doświadczyli zawału serca , dusznicy bolesnej, udaru, nadciśnienia tętniczego lub cukrzycy i zostali przebadani pod kątem depresji. Cukrzyca, choroby serca, udar i depresja wiązały się ze zwiększonym ryzykiem demencji.

Występowanie jednej z tych chorób ogólnoustrojowych oraz schorzenia narządu wzroku dodatkowo zwiększały ryzyko demencji, a było ono największe, gdy choroba oczu związana z cukrzycą występowała wraz ze stanem ogólnoustrojowym. Większe względne ryzyko wystąpienia otępienia zaobserwowano u osób z większymi schorzeniami okulistycznymi.

Jest to badanie obserwacyjne i jako takie nie może ustalić przyczyny, a autorzy podkreślają również kilka potencjalnych ograniczeń, głównie związanych z przechwytywaniem danych. Wskazują, że stany okulistyczne zostały zdefiniowane na podstawie danych zgłoszonych przez pacjentów i pacjentów hospitalizowanych, które prawdopodobnie nie doszacowały ich częstości występowania, że dokumentacja medyczna i rejestry zgonów mogły nie obejmować wszystkich przypadków demencji oraz że niektóre przypadki demencji udokumentowane podczas obserwacji mogły wystąpić przed rozwojem chorób oczu.

Niemniej jednak podsumowują: „Zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem, zaćma i choroba oczu związana z cukrzycą, pomijając jaskrę wiążą się ze zwiększonym ryzykiem demencji”.

Dodają: „Nowo rozwinięte nadciśnienie, cukrzyca, udar, choroby serca i depresja pośredniczyły w związku między zaćmą lub retinopatią, a demencją”.

Źródło: medicalxpress.com