W całej Polsce brakuje specjalistów z dziedziny chorób zakaźnych. W Opolu pracuje ich zaledwie siedmiu, a w Nysie tylko dwóch. To jest zdecydowanie za mało jak na nasze potrzeby - informuje Opolski Urząd Wojewódzki.

– Problem polega na tym, że lekarze nie chcą robić specjalizacji w dziedzinie chorób zakaźnych - powiedziała Wiesława Błudzin, wojewódzki konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych.

– Główną przyczyną, która powoduje niechęć jest obawa o własne zdrowie. Medycy po prostu boją się, zakażenia między innymi wirusem HIV, Ebolą czy grypą. Zostają więc tylko sami pasjonaci, których jest za mało - dodała Wiesława Błudzin.

Rozwiązaniem zachęcającym rezydentów, mogą być na przykład wyższe wynagrodzenia oraz specjalne dodatki z tytułu specyfiki wykonywanej pracy.

– Z mojej strony mogę obiecać tyle, ze zasygnalizuję ten problem odpowiedniemu ministerstwu i zwrócę uwagę na ten problem w naszym województwie - powiedziała Violetta Porowska, wicewojewoda opolski.


Źródło: Opolski Urząd Wojewódzki