Więcej czasu dla pacjenta, możliwość zdalnych konsultacji, łatwy dostęp do historii choroby, brak ryzyka utraty dokumentów. To zaledwie ułamek korzyści, jakie pacjentom i lekarzom przyniesie cyfryzacja opieki zdrowotnej.

Pacjenci są jej przychylni i oczekują na wprowadzenie zapowiadanych od dawna zmian. Jak pokazał raport „E-zdrowie oczami Polaków”, przygotowany na zlecenie LekSeek oraz Gabinetu drWidget, nawet najstarsza grupa wiekowa nie obawia się cyfrowych rozwiązań, takich jak e-recepta czy e-zwolnienie. Pojawią się one już w tym roku - w pierwszym kwartale planowany jest pilotaż e-recepty, a od 1 lipca obowiązkowe będzie wystawianie elektronicznych zwolnień.

Do prawdziwego przełomu w standardach opieki zdrowotnej droga jest jednak jeszcze daleka i potrzeba sporo czasu, zanim lekarze odczują poprawę warunków pracy, a pacjenci - polepszenie komfortu opieki. Niezbędny jest przede wszystkim ogólnopolski system przechowywania danych medycznych oraz narzędzia, które umożliwią dostęp do nich, zarówno lekarzom, jak i pacjentom. Na szczęście, takie narzędzia już są, a przykładem jednego z nich jest oprogramowanie gabinetowe Gabinet drWidget.

O cyfryzacji oraz jej uwarunkowaniach dyskutowali w studiu Polsat News Dominik Kieda, ekspert Gabinetu drWidget oraz Filip Diks, lekarz kardiolog.

Stacji Polsat News bardzo dziękujemy za zaproszenie, a Państwa zapraszamy do obejrzenia materiału>>