Najnowsze badania naukowców z Uniwersytetu Duke’a wskazują, że narażenie bierne na dym tytoniowy - nawet przed poczęciem może mieć negatywny wpływ na rozwój mózgu płodu.

Podczas doświadczeń naukowcy narażali szczury na bierne palenie z jakim spotykają się ludzie. Odkryto wtedy, że składniki chemiczne dymu tytoniowego wpływają znacząco na rozwój mózgu szczurzych płodów.

Autorzy badania, ekspozycję na palenie odtworzyli poprzez wychwytywanie i wyodrębnienie związków chemicznych z dymu tytoniowego , następnie podawali je zwierzętom laboratoryjnym w postaci roztworu przez wszczepione pompy. Proces ten eliminuje stres związany z wdychaniem dymu, co samo w sobie może potencjalnie wpłynąć negatywnie na rozwój mózgu płodu - czynnik, który zafałszował wcześniejsze badania na temat wpływu dymu tytoniowego.

Grupy samic szczurów otrzymały wyciąg dymu tytoniowego podczas jednego z trzech okresów: przed zapłodnieniem, we wczesnej ciąży lub w późnym jej okresie. Następnie naukowcy badali potomstwo począwszy od ich wczesnej młodości do okresu dorosłego, koncentrując się na obszarach mózgu, gdzie istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych skutków z powodu nikotyny i innych związków z dymu tytoniowego.

Szkody tej ekspozycji doznają szczególnie obszary mózgu zaangażowane w uczenie się, pamięć i reakcje emocjonalne. Choć wpływ był najpoważniejszy przez narażenie występujące w późnym okresie ciąży, niekorzystny wpływ na neurorozwój płodów wystąpił nawet, gdy matki były narażone tylko na bierne palenie przed poczęciem.

Naukowcy odkryli, że narażenie na dym tytoniowy w formie ekstraktu we wszystkich trzech okresach ciąży, spowodowało u potomstwa zaburzenia czynności w układzie cholinergicznym w obszarach odpowiadających za uczenia się i pamięć, a także zidentyfikowano dysfunkcję w układzie serotoniny, który reguluje nastrój i zachowanie emocjonalne.

„Informacje te mają istotne konsekwencje dla zdrowia publicznego, ponieważ wzmacniają potrzebę unikania narażenia na bierne palenie, nie tylko w czasie ciąży, ale również w okresie przed poczęciem lub w ogóle w wieku rozrodczym kobiet”, podsumowują autorzy badania.

Nie wiadomo jeszcze, w jakim konkretnym mechanizmie narażenie na dym przed zajściem w ciążę uszkadza rozwoju mózgu płodu. Naukowcy twierdzą, że potrzebne są dalsze badania, ale potencjalne przyczyny obejmują przewlekłe skutki niektórych składników dymu, które mogą pozostawać w organizmie przez kilka dni po ekspozycji. Sugerują również, że substancje chemiczne mogą zmieniać metabolizm i gospodarkę hormonalną matki szczura albo mogą być też przyczyną zmian epigenetycznych w komórce jajowej, co wpływa na aktywność genów, które kontrolują funkcjonowaniem mózgu.

„Ostrzegamy kobiety na temat palenia w czasie ciąży, a to badanie jest pierwszym, które pokazuje, że ekspozycja kobiet jeszcze przed zapłodnieniem jest również szkodliwa.

Badania potwierdzały także, że znaczna część wpływu dymu tytoniowego wynikała z obecności w nim nikotyny. To odkrycie sugeruje, że e-papierosy mogą również stanowić istotne zagrożenie dla kobiet w wieku rozrodczym.”, podsumowują naukowcy z Uniwersytetu Duke’a.

Źródło: sciencedaily.com