Uniwersytet Medyczny w Białymstoku wspólnie z partnerami realizuje dwa programy profilaktyki zdrowia. Mają one m.in zmniejszyć w woj. podlaskim liczbę chorych na choroby odkleszczowe i cywilizacyjne.

Chodzi o program profilaktyki chorób odkleszczowych w tych powiatach w Podlaskiem, gdzie jest najwięcej przypadków tych chorób i o program zapobiegania chorobom cywilizacyjnym u pracujących mieszkańców woj. podlaskiego. W piątek zaprezentowano je na konferencji na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (UMB). Uczelnia wspólnie z partnerami wygrała konkursy w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku. Projekty są dofinansowane z UE z regionalnego programu operacyjnego.

W ramach programu profilaktyki chorób odkleszczowych około 12 tys. mieszkańców powiatów, gdzie występuje najwięcej przypadków takich chorób, skorzysta z bezpłatnych szczepień przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu (wartość programu to około 4 mln zł, partner SP ZOZ w Hajnówce). Program profilaktyki chorób cywilizacyjnych u pracujących ma objąć około 102 tys. osób, które mogą liczyć na diagnostykę i edukację zdrowotną (wartość projektu to 12,2 mln zł).

Województwo podlaskie jest regionem, gdzie notuje się najwięcej w kraju chorób odkleszczowych. "Zapadalność na te choroby stale rośnie" – powiedziała PAP dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji UMB. Dodała, że rocznie notowanych jest np. 200-300 nowych przypadków kleszczowego zapalenia mózgu, a ponad połowa tych pacjentów to mieszkańcy województwa podlaskiego. "Co drugi pacjent z kleszczowym zapaleniem mózgu w Polsce to pacjent z województwa podlaskiego" – powiedziała Malinowska-Moniuszko.

Dodała, że nie ma dokładnych danych o boreliozie, bo niedoskonały jest system raportowania w przypadku tej choroby. "Wydaje się, że ta zapadalność, która jest raportowana, jest troszkę zawyżona. Dane z Państwowego Zakładu Higieny mówią, że mamy około 20 tys. przypadków boreliozy rocznie, z czego 1,5 tys. przypadków w województwie podlaskim" – dodała.

Moniuszko-Malinowska poinformowała, że zaczęła się akcja edukacyjna. Pierwsze spotkania i szkolenia – dla pracodawców, urzędników – odbyły się w powiatach hajnowskim, sokólskim i sejneńskim, gdzie zachorowań jest najwięcej. Wskazała, że chociaż wiele się mówi o chorobach odkleszczowych, to poziom powszechnej wiedzy na ten temat jest wciąż niewystarczający. Powiedziała, że wiele osób wciąż nie wie, że przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu można się zaszczepić (nie ma szczepionki przeciwko boreliozie).

Przypomniała, że do 2021 r. szczepieniami w ramach projektu będzie objętych ponad 12 tys. osób w wieku 18-64 lata z grup ryzyka: rolników, rybaków, myśliwych, łowczych (nie dotyczy to leśników, którzy też są w grupie ryzyka, ale korzystają z innych programów). Wyraziła nadzieję, że szczepienia zaczną się w ciągu kilku miesięcy.

Malinowska-Moniuszko wskazała, że w Polsce wciąż za mało osób korzysta ze szczepionek przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu, tzw. wyszczepialność wynosi 2 proc. "To bardzo mały odsetek. Robimy wszystko, żeby ten odsetek zwiększyć" – dodała.

Innym istotnym problemem zdrowotnym mieszkańców regionu są choroby cywilizacyjne, np. układu krążenia, metaboliczne, nowotwory, choroby o podłożu psychicznym i psychologicznym. Dr Michalina Krzyżak z Zakładu Higieny Epidemiologii i Ergonomii UMB poinformowała, że zaczęły się audyty u pracodawców, ruszyły szkolenia lekarzy rodzinnych, medycyny pracy i specjalistów BHP.

Od stycznia 2019 r. mają się zacząć badania profilaktyczne pracowników. 102 tys. osób w wieku 20-50 lat skorzysta z badań, które określą np. poziom cholesterolu czy glukozy we krwi. Lekarze ocenią ryzyko zachorowania, będą także edukować, jak je redukować. Zaproszenia na badania będą rozsyłane do pracodawców.

Dr Krzyżak powiedziała, że z danych epidemiologicznych wynika, że choroby cywilizacyjne są podstawowym problemem zdrowotnym mieszkańców regionu. Powodują, że zmniejsza się czas aktywności zawodowej pracowników i skracają życie. (PAP)


Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl | Izabela Próchnicka