Uniwersyteckie Centrum Onkologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku dostało certyfikat Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej potwierdzający wysoką jakość leczenia zaawansowanego raka jajnika. To pierwsza w Polsce i 25. w Europie placówka z takim certyfikatem.

Symboliczną tabliczkę z informacją o certyfikacie zawieszono we wtorek w szpitalu przed wejściem do Uniwersyteckiego Centrum Onkologii (UCO).

Koordynator UCO dr hab. Paweł Knapp poinformował na briefingu prasowym, że certyfikat: Certified Centre in Advanced Ovarian Cancer Surgery jest prestiżowym w ginekologii onkologicznej. "To jest pierwszy w Polsce Ovarian Unit (ang. ovary - jajnik), który powstał dzięki ocenie naszej pracy" - mówił Knapp. Podkreślił, że powstanie takiego certyfikowanego ośrodka leczenia zaawansowanego raka jajnika to zwieńczenie wielu lat pracy lekarzy w tym szpitalu, współpracowników.

"Stworzyliśmy pełnoprofilowy oddział, pełnoprofilowe centrum leczenia oczywiście nie tylko raka jajnika, ale wszystkich innych nowotworów ginekologicznych. Natomiast zostaliśmy wyróżnieni, gdyż rak jajnika w chwili obecnej jest chorobą, która wymaga naprawdę dużego kunsztu operacyjnego i stąd jestem bardzo szczęśliwy, że zostało to w Europie zauważone" - powiedział dr hab. Paweł Knapp.

Knapp wyjaśnił, że przed przyznaniem certyfikatu oceniano stosowane w centrum techniki operacyjne, wyniki i efekty przeprowadzanych operacji, uzupełniające techniki leczenia (stosowanie np. chemioterapii podgrzewanej). Oceniano także, czy zastosowany stopień rozległości wykonywanych zabiegów był właściwy, a to w raku jajnika jest "kluczowe i ważne". Przypomniał, że zaawansowany rak jajnika wiąże się z koniecznością operowania innych narządów w jamie brzusznej, a ma to znaczenie dla przeżycia pacjenta dotkniętego chorobą onkologiczną.

"Nie wystarczy tylko usunąć guza, bo rak jajnika jest chorobą ogólnoustrojową i chirurg ginekolog-onkolog poruszający się w meandrach nowotworu, jakim jest rak jajnika, musi biegle +poruszać się+ po całej jamie brzusznej" - mówił Knapp.

.... ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Dr hab. Paweł Knapp wielokrotnie wcześniej informował, że rak jajnika jest podstępnym nowotworem, bo nie daje wcześniejszych jednoznacznych objawów, a gdy jest wykryty, często bywa zaawansowany. Nie ma także skutecznej profilaktyki tego nowotworu, co wynika ze specyfiki tego raka.

We wtorek Knapp poinformował, że rocznie w Uniwersyteckim Centrum Onkologii leczonych jest ok. 75 pacjentek z rakiem jajnika, z czego ok. 50 to przypadki, gdy nowotwór jest zaawansowany. Do Białegostoku na leczenia trafiają pacjentki z całego kraju. Knapp mówił, że w ostatnich latach na świecie udało się sprawić, że pacjentki z rakiem jajnika żyją dłużej niż kiedyś.

Knapp liczy również, że certyfikat to szansa na zdobywanie środków na dalsze badania naukowe nad rakiem jajnika oraz dalszy rozwój Uniwersyteckiego Centrum Onkologii.

"Zachodni standard leczenia raka jajnika wkracza do Polski od wschodu" - powiedział pełniący obowiązki dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego dr hab. Jan Kochanowicz.

Dyrektor także podkreślił, że ośrodek leczenia raka jajnika w USK to wynik wieloletnich doświadczeń i prac "pokoleniowych" ginekologów z tej placówki, także we współpracy z Białostockim Centrum Onkologii (szpital BCO podlega samorządowi województwa podlaskiego). "To wszystko zaowocowało uzyskaniem certyfikatu" - powiedział Kochanowicz. Szpital USK jest prowadzony przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Dyrektor Kochanowicz dodał, że certyfikat jako potwierdzenie jakości leczenia to korzyść głównie dla pacjentek, potwierdzenie najwyższej jakości tego leczenia, dostępu do takich metod. (PAP)

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl | Izabela Próchnicka