W lutym 2019 roku, Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował o opracowaniu programu polityki zdrowotnej dotyczącej profilaktyki wtórnej u osób po ostrych zespołach wieńcowych. Już wiemy, że program zostanie wdrożony: Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydał niedawno pozytywną opinię o projekcie programu. Samorząd Województwa Mazowieckiego na czteroletni okres realizacji programu (2019–2022) przeznaczy kwotę 1,75 mln zł.

Choroby układu krążenia są nadal jednym z największych zagrożeń zdrowia i życia Polaków. Stanowią główną przyczynę umieralności w naszym kraju. Jak wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego, prawie co drugi zgon jest spowodowany tymi chorobami.

– Leczenie pacjentów po zawale serca nie kończy się w szpitalu. Zmiana stylu życia, regularne stosowanie leków, kontrola czynników ryzyka, rehabilitacja kardiologiczna są niezbędne, by zapobiec kolejnym incydentom sercowo-naczyniowym i zmniejszyć ryzyko zgonu w tej grupie chorych. Z myślą o osobach, u których wystąpił już incydent sercowo-naczyniowy, przygotowaliśmy program polityki zdrowotnej. Udział w tym programie może być szansą dla tych osób na dłuższe życie – podkreśla członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.

Głównym celem „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u osób po ostrych zespołach wieńcowych” jest zwiększenie dostępności do opieki specjalistycznej u osób po ostrych zespołach wieńcowych (OZW) z województwa mazowieckiego.
Program zakłada przeprowadzenie interwencji edukacyjno-konsultacyjnej. Działania mają na celu opiekę nad uczestnikiem programu przez 12 miesięcy od wystąpienia u niego epizodu OZW.

Programem objęte są: opracowanie z uczestnikiem karty postępowania zdrowotnego, przeprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, konsultacja z lekarzem, konsultacja rehabilitacyjna, dietetyczna, wsparcie psychologiczne, regularny kontakt zdalny z uczestnikiem programu oraz kontakt osobisty uczestnika u realizatora programu.

Cele szczegółowe programu obejmują: wzrost poziomu wiedzy na temat odpowiednich wzorców zachowań, skutecznych w modyfikacji czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, zaprzestanie palenia papierosów (w tym wyrobów elektronicznych) przez uczestników programu, podejmowanie aktywności fizycznej, spadek masy ciała, regularne stosowanie farmakoterapii oraz zmiana nawyków żywieniowych na prozdrowotne u uczestników programu.

Jak poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, kolejnym krokiem prowadzącym do wdrożenia programu będzie ogłoszenie konkursu na wybór jego realizatorów. Planuje się, że – najwcześniej od września 2019 r. – mieszkańcy Mazowsza będą mogli zgłaszać się do realizatorów, by skorzystać z programu.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego