Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Ann & Robert H. Lurie Children's Hospital of Chicago, opublikowanego w Annals of Allergy, Asthma and Immunology, objawy anafilaksji wywołanej pokarmem u niemowląt są znacznie mniej nasilone niż u dzieci młodszych i starszych. Anafilaksję definiuje się jako reakcję obejmującą wiele układów organizmu bądź manifestację istotnych objawów kardiologicznych lub oddechowych.

Podczas gdy u starszych dzieci reakcja alergiczna na pokarm może przybrać postać stanu zagrożenia życia, anafilaksja u niemowląt objawia się najczęściej jako pokrzywka i wymioty. Uwzględniając analizę ponad 350 przypadków, w tym 47 niemowląt, badanie to stanowi jak dotychczas największą próbę, w ramach której opisano anafilaksję wywołaną przez żywność u niemowląt poniżej 1 roku życia, porównując to zjawisko z innymi grupami wiekowymi.

"Odkryliśmy, że niemowlęta, w przeciwieństwie do starszych dzieci, przechodzą anafilaksję indukowaną żywnością w stopniu mało nasilonym, co powinno stanowić uspokajającą wiadomość dla rodziców, którzy zamierzają wprowadzić do diety swojego dziecka pokarmy potencjalnie alergizujące, takie jak orzeszki ziemne" - mówi główny autor dr Waheeda Samady z Lurie Children's, który jest również asystentem profesora pediatrii w Northwestern University Feinberg School of Medicine. "Odkąd poprzez krajowe wytyczne promuje się wczesne wprowadzenie orzeszków ziemnych do diety, zrozumiała jest obawa rodziców o możliwość wystąpienia poważnej reakcji alergicznej."

Najnowsze wytyczne National Institute of Allergy and Infectious Diseases, wydane w styczniu 2017r., zalecają wprowadzanie niemowlętom pokarmów zawierających orzeszki ziemne w wieku od 4 do 6 miesięcy. Zalecenie to stanowi główną modyfikację w stosunku do poprzednich wytycznych według których unikano wczesnego wprowadzania do diety produktów zawierających orzeszki ziemne. Obecne zalecenia oparte są na badaniu wykazującym, że wczesna ekspozycja niemowląt z grupy wysokiego ryzyka na orzeszki ziemne znacznie zmniejszyła ryzyko rozwoju alergii na ten produkt.

Aby opisać anafilaksję u niemowląt wywołaną żywnością, dr Samady i współpracownicy przeprowadzili przegląd retrospektywny dzieci, które zostały przyjęte do Oddziału Ratunkowego szpitala Lurie Children's z tego powodu w dwuletnim okresie czasu. Ich analiza obejmowała 47 niemowląt, 43 dzieci w okresie poniemowlęcym, 96 dzieci młodszych oraz 171 dzieci w wieku szkolnym.

Okazało się, że niemowlęta częściej niż dzieci z innych grup wiekowych prezentują objawy żołądkowo - jelitowe (89% niemowląt w porównaniu z 63% dzieci okresu poniemowlęcego i 58% dzieci w wieku szkolnym). Zwłaszcza wymioty występowały u 83% niemowląt. Niemowlętom i dzieciom w wieku poniemowlęcym częściej towarzyszyły objawy skórne niż u dzieci w wieku szkolnym (94% u niemowląt i 91% u dzieci w okresie poniemowlęcym w porównaniu do 62% dzieci w wieku szkolnym), a pokrzywka stanowi najczęstszą manifestację skórną i pojawia się aż u 70% niemowląt. Objawy ze strony układu oddechowego, w tym kaszel, występowały częściej w starszych grupach wiekowych (w 17% u niemowląt w porównaniu do 44% dzieci młodszych i 54% dzieci w wieku szkolnym). Tylko u jednego niemowlęcia w badaniu stwierdzono świszczący oddech. Niskie ciśnienie krwi również było obecne tylko raz u niemowlęcia. Żadne niemowlę w badaniu nie zmarło na skutek anafilaksji.

"Jeśli u dziecka pojawia się jedynie łagodna wysypka lub objawy żołądkowo - jelitowe po spróbowaniu nowego pokarmu, radzimy rodzicom, aby omawiali tę reakcję z lekarzem opiekującym się dzieckiem" - mówi starszy autor dr Ruchi Gupta ze szpitala Lurie Children's, która również jest profesorem pediatrii w Northwestern University Feinberg School of Medicine. "Jeśli pojawi się wiele symptomów, zadzwoń pod numer 911 aby otrzymać natychmiastową pomoc."

Źródło; sciencedaily.com