Zakażenia, stany zapalne, urazy, choroby, soczewki kontaktowe - wszystkie te czynniki mogą prowadzić do powstawania blizn rogówki, co według Światowej Organizacji Zdrowia jest główną przyczyną ślepoty na całym świecie. Podczas gdy przeszczep rogówki pozostaje złotym standardem w leczeniu tego schorzenia, zapotrzebowanie pacjentów znacznie przewyższa ilość dawców. W badaniu opublikowanym w Stem Cells Translational Medicine badacze wykazują potencjalne rozwiązanie tego poważnego problemu.

Rogówka chroni oko oraz pozwala na wejście światła do oka i pozwala na skupienie 75 procent światła. Kiedy dochodzi do powstawania blizn, rogówka ulega zmętnieniu co wpływa na jakość widzenia. Środkowa, gruba warstwa rogówki nazywana zrębem odgrywa kluczową rolę w normalnej funkcji wzrokowej, ponieważ wytwarza różnorodne produkty komórkowe, które wspierają prawidłowy rozwój rogówki i jej dobrą kondycję.

„Komórki macierzyste zrębu rogówki dają nadzieję na zastąpienie konwencjonalnych tkanek dawcy, ponieważ potencjalnie są w stanie zregenerować macierz zewnątrzkomórkową zrębu rogówki, która jest niezbędna do zachowania przejrzystości rogówki”, powiedział kierownik badania Vincent Borderie oraz dr Djida Ghoubay. „Dodatkowo ten rodzaj komórek można łatwo odzyskać i hodować z oka pacjenta lub dawcy”.

Mając to na uwadze wspomniani badacze oraz ich zespół, w skład którego weszli naukowcy z kilku innych instytucji w Paryżu, postanowili ustalić efekt terapeutyczny tych dorosłych komórek macierzystych i stwierdzić, czy rzeczywiście mogą przywrócić rogówkę do stanu przed uszkodzeniem. Przetestowali swoją teorię na nowym modelu myszy stworzonym specjalnie do badań.

Do badania zaangażowano młode osobniki myszy ponieważ naukowcy mieli nadzieję naśladować stan bliznowacenia zrębu zwany stożkiem rogówki, który zwykle występuje u nastolatków lub młodych dorosłych. Naukowcy uśpili myszy, następnie skrobali nabłonek, a następnie nałożyli ciekły azot na powierzchnię rogówki lewego oka każdej myszy. Prawe oko pozostało nietknięte w celu porównania.

Po tym, jak uszkodzone rogówki stały się mętne i nieprzejrzyste myszy po około trzech tygodniach podzielono na grupy. Jedna grupa otrzymała zastrzyki z mysich zrębowych komórek macierzystych) w uszkodzone miejsce. Druga grupa otrzymała zastrzyki z ludzkich zrębowych komórek macierzystych . Trzecia grupa otrzymała zastrzyki jako placebo, a czwarta grupa nie otrzymała żadnych komórek macierzystych będąc grupą kontrolną. Oczy zwierząt były następnie badane pod kątem kilku wskaźników zdrowia rogówki, przy czym oceny dokonywane były tuż przed podaniem azotu, a następnie powtarzane w odstępach czasu do trzech miesięcy później.

„Wyniki pokazały, że wstrzyknięcie komórek macierzystych zrębu spowodowało poprawę przezroczystości rogówki związaną z migracją tych komórek rogówki i wzrostem zrębu biorcy bez odpowiedzi zapalnej. Ponadto zaobserwowano zmniejszenie poziomu zamglenia, sztywność rogówki i poprawę widzenia”, powiedział dr Borderie.

Dr Ghoubay dodał: „Co ciekawe, wstrzyknięte ludzkie komórki macierzyste zrębu wykazały inne działanie w porównaniu z komórkami pochodzącymi od myszy. W rzeczywistości te pierwsze zostały wykryte trzy miesiące po wstrzyknięciu, podczas gdy te drugie nie zostały wykryte już po pierwszym miesiącu. Możemy postawić hipotezę, że ksenogeniczny, pochodzące od ludzi komórki dzielą się wolniej niż allogeniczne komórki pochodządze od myszy”.

Podsumowując dr. Borderie i Ghoubay powiedzieli: „Nasze badanie pokazuje zdolność komórek macierzystych zrębu rogówki do promowania regeneracji przezroczystej tkanki zrębu. Wstrzyknięcie tych komórek może stanowić alternatywne podejście w leczeniu blizn rogówki”.

„To badanie dostarcza dowodów, że komórki macierzyste zrębu rogówki, które można łatwo odzyskać i hodować z oczu pacjenta lub dawcy ponieważ mają zdolność do regeneracji macierzy zewnątrzkomórkowej zrębu rogówki, która jest niezbędna do zachowania przejrzystości rogówki” - powiedział dr Anthony Atala, redaktor naczelny Stem Cells Translational Medicine i dyrektor Wake Forest Institute for Regenerative Medicine. „Odkrycie ma potencjalne zastosowanie jako terapia komórkowa w leczeniu bliznowacenia rogówki”.

Źródło: medicalxpress.pl