Zdaniem naukowców z Mayo Clinic w Rochester (USA), atopowe zapalenie skóry zwiększa ryzyko raka kolczystokomórkowego skóry. Wyniki ich badania opublikowano 15 grudnia w International Journal of Dermatology.

Zespół dr Janice M. Cho z Mayo Clinic analizował przypadki 399 pacjentów z rakiem kolczystokomórkowym skóry (inwazyjnym lub in situ), zdiagnozowanym między 1 stycznia 1996 a 23 grudnia 2010 r. 780 pacjentów z Mayo bez diagnozy SCC zostali dopasowaną pod względem wieku i płci grupą kontrolną.

Po wzięciu poprawki na rasę, historię palenia, ekspozycję na promieniowanie jonizujące, zażywanie kortykosteroidów i cyklosporyny, a także na występowanie innych niż SCC nowotworów skóry analiza danych pokazała, że ryzyko rozwoju raka kolczystokomórkowego było wyższe u osób z historią atopowego zapalenia skóry - iloraz szans wynosił 1,75.

"Nasze odkrycie korelacji między historią atopowego zapalenia skóry a rakiem kolczystokomórkowym ma konsekwencje kliniczne.(…) Możemy zacząć uczulać pacjentów z AD w sprawie badania skóry i używania preparatów z filtrem w młodym wieku” - napisali autorzy badania.


Źródło: medicalxpress.com