Małe dzieci z astmą są bardziej narażone na otyłość, co potwierdzają międzynarodowe badania prowadzone przez naukowców z USC. Odkrycie to jest istotne dla zdrowia dzieci.

Badanie przeprowadzone przez zespół 40 naukowców, w tym naukowców z Keck School of Medicine USC, zostało niedawno opublikowane w European Respiratory Journal . To największe badanie dotyczące wczesnej astmy i otyłości. Skupiono się na ponad 20 000 młodych ludzi w całej Europie. Pokazuje, że poza świszczącym oddechem i dusznością astma może prowadzić do sytuacji, które sprawiają, że młodzi ludzie są bardziej podatni na inne problemy zdrowotne w późniejszym życiu.

Lida Chatzi, starszy autor i profesor medycyny prewencyjnej w USC, mówi, że astma i otyłość są istotne, jeżeli chodzi o zdrowie dzieci, co budzi obawy związane z kryzysem zdrowia publicznego ze względu na ich rozpowszechnienie. „Interesujemy się tym problemem, ponieważ astma dotyka około 6,5 miliona dzieci - około jednego na 10 - w Stanach Zjednoczonych” - powiedział Chatzi. „Jest to przewlekłe zaburzenie i jeśli zwiększa ryzyko otyłości, możemy sugerować rodzicom i lekarzom, jak należy ją leczyć i interweniować, aby pomóc małym dzieciom dorastać i cieszyć się zdrowym, dorosłym życiem”. Przez dwie dekady naukowcy udokumentowali równoległe epidemie astmy dziecięcej i otyłości, koncentrując się na tym, że otyłość jest czynnikiem ryzyka astmy.

U dorosłych otyłość jest ważnym czynnikiem ryzyka rozwoju astmy, zwłaszcza wśród kobiet, ale zależność ta wydaje się różnić u dzieci. Niewiele badań analizuje problem na odwrót, aby zrozumieć, jak astma przyczynia się do otyłości u dzieci, co skłoniło naukowców do podjęcia tych badań pod tym kątem.

Opierając się na dużych danych dotyczących zdrowia dzieci zebranych w Europie, naukowcy zbadali 21.130 dzieci urodzonych w latach 1990–2008 w dziewięciu krajach, w tym w Danii, Francji, Niemczech, Grecji, Włoszech, Holandii, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Dzieci zostały zdiagnozowane przez lekarzy chorych na astmę w wieku od 3 do 4 lat, a naukowcy śledzili małe dzieci w wieku do 8 lat. Ich celem było skupienie się na zagrożeniach dla zdrowia związanych z wczesną astmą.

Naukowcy odkryli, że dzieci z rozpoznaną astmą mają średnio o 66 procent wyższe ryzyko otyłości niż osoby bez rozpoznania astmy. W przypadku dzieci z uporczywymi objawami świszczącego oddechu ryzyko rozwoju otyłości było o 50 procent większe niż u dzieci bez takich objawów. Dzieci z aktywną astmą były prawie dwa razy bardziej narażone na otyłość niż osoby bez astmy. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi, ale mniejszymi, długoterminowymi badaniami przeprowadzonymi w Stanach Zjednoczonych, w których obserwowano astmę zwiększającą ryzyko otyłości. Kierunek przyczynowy między astmą, a otyłością nie jest dobrze poznany.

Astmę uważa się za barierę dla aktywności fizycznej dzieci, która może prowadzić do gromadzenia się tłuszczu w organizmie, podczas gdy hipotezę o wyższych dawkach kortykosteroidów wziewnych zwiększają ryzyko otyłości u dzieci z astmą. Według badań, dzieci z astmą, które stosowały leki, miały największe ryzyko rozwoju otyłości. Ponieważ zarówno astma, jak i otyłość mają swoje początki we wczesnym okresie życia, możliwe jest, że związek otyłości z astmą ma również miejsce w tym krytycznym przedziale czasowym rozwoju dziecka. Wcześniejsze badania wykazały, że w ekspozycjach macicznych, takich jak dieta prenatalna lub otyłość matki, wiąże się ze zwiększonym ryzykiem obu zaburzeń.

„Astma może przyczyniać się do epidemii otyłości. Musimy pilnie wiedzieć, czy zapobieganie i odpowiednie leczenie astmy może zmniejszyć ryzyko rozwoju otyłości” - powiedział Frank Gilliland, profesor medycyny prewencyjnej w Keck School of Medicine, który uczestniczył w badaniu. Według Amerykańskich Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorób, około 40 procent Amerykanów jest otyłych.

Otyłość jest związana z chorobami takimi jak cukrzyca, wysokim ciśnieniem krwi oraz udarem CDC informuje, że liczba osób z astmą w Stanach Zjednoczonych rośnie z każdym rokiem. Około jeden na dwunastu Amerykanów cierpi z powodu choroby. W miejscach, w których notuje się obecność smogu, około 1 na 6 dzieci cierpi na astmę, najwyższy wskaźnik w kraju. W Europie 1 na 8 osób umiera z powodu chorób płuc. Dotyczy to dobrze znanych chorób, takich jak astma i rak płuc oraz innych mniej znanych chorób, takich jak przewlekła obturacyjna choroba płuc, która jest obecnie trzecią najczęstszą przyczyną śmierci, według Europejskiego Towarzystwa Chorób Płuc.

Źródło: sciencedaily.com