Polskie Towarzystwo Neurologiczne apeluje do wszystkich stron dysputy publicznej o powołanie ponadpartyjnego zespołu specjalistów, który wraz z przedstawicielami środowiska lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów, pacjentów i ekspertów ds. ekonomiki zdrowia miałby zająć się opracowaniem długofalowego programu wprowadzania konkretnych, niezbędnych zmian w polskiej ochronie zdrowia. PTN liczy na długoterminowy dialog jednoczący wszystkie siły polityczne.

Apel wystosowali prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz prof. dr hab. n.med. Konrad Rejdak, prezes – elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

„Dążenie do zapewnienia wszystkim Polakom najlepszej opieki zdrowotnej powinno być traktowane priorytetowo, ponad podziałami politycznymi i niezależnie od okresu przedwyborczego” - wskazują lekarze.

>>>ZOBACZ TEŻ: Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie ogłosiła Narodowy Kryzys Zdrowia

PTN zaznacza, że niezbędne jest stworzenie płaszczyzny dialogu wszystkich stron, który da szansę na wypracowanie konkretnych rozwiązań zapewniających stopniową, ale ustawiczną poprawę stanu polskiej służby zdrowia. Dialog ten powinien wykroczyć daleko poza dyskusję i obietnice składane w okresie przedwyborczym.

Autorzy apelu przypominają, że PTN od miesięcy apeluje do decydentów o uznanie neurologii jako dziedziny priorytetowej. „W świetle zmian demograficznych i nadchodzącego tsunami chorób mózgu konieczne jest pilne zajęcie się najbardziej palącymi problemami tej dziedziny medycyny”.

>>>ZOBACZ TEŻ: Opole: Apel o kontrakt na trombektomię mechaniczną

Za szczególnie istotne lekarza uważają: zwiększenie liczby neurologów, poprawę warunków realizacji programów lekowych, uelastycznienie czasu hospitalizacji pacjentów neurologicznych i szerszy dostęp do nowoczesnych technologii.

„Bez zmian w tych obszarach efektywne leczenie pacjentów z chorobami mózgu nie tylko będzie trudne – może się stać wręcz niemożliwe” - napisano w apelu.