NIK prowadzi obecnie kontrolę dotyczącą profilaktyki i leczenia otyłości u osób dorosłych. Dla uzyskania pełnego obrazu problemów kontrolerzy przygotowali trzy ankiety. Ogólną, skierowaną do wszystkich dorosłych i dwie dedykowane specjalistom: lekarzom oraz dietetykom.

Pytania dotyczą działań związanych z rozpoznawaniem otyłości, przyczynami jej powstawania i podejmowanymi metodami leczenia. Respondenci proszeni są także o ocenę adekwatności i skuteczności stosowanych metod leczenia otyłości w świetle aktualnej wiedzy medycznej w tym zakresie. Mogą również przedstawić własną opinię.

Według WHO nadwaga lub otyłość występuje u blisko 2 miliardów dorosłych na świecie. W Polsce jest także ogromnym problemem - blisko 2/3 dorosłych Polaków boryka się z otyłością - 3/4 mężczyzn i połowa kobiet. Skala zjawiska diametralnie urosła, zwłaszcza w czasie pandemii. Należy pamiętać, że otyłość jest przyczyną ok. 1,5 mln hospitalizacji rocznie a leczenie jej pochłania znaczną część budżetu ochrony zdrowia. Przy tym jest chorobą przewlekłą, nie ustępującą samoistnie, powodującą rozwój ponad 200 powikłań, w tym m.in. cukrzycy typu II, chorób sercowo-naczyniowych, nowotworów, chorób zwyrodnieniowych układu kostno-stawowego i wiele innych. Dlatego tak ważna jest profilaktyka i skuteczne leczenie. Co na ten temat sądzą pacjenci, lekarze i dietetycy?

NIK zaprasza do podzielenia się swoimi doświadczeniami i oceną sytuacji:

Ankieta jest w pełni anonimowa, a jej wyniki będą wykorzystane i prezentowane wyłącznie w formie zestawień zbiorczych.

NIK tłumaczy, że zbiorcze wyniki ankiety będą stanowić cenne uzupełnienie ustaleń prowadzonej aktualnie kontroli dotyczącej profilaktyki i leczenia otyłości u osób dorosłych. Zostaną uwzględnione w treści informacji o wynikach kontroli.

Źródło: NIK