Prokuratura Rejonowa w Zabrzu skierowała do Sądu Rejonowego w Zabrzu akt oskarżenia przeciwko lekarzowi podejrzanemu o popełnienie szeregu przestępstw przeciwko wolności seksualnej na szkodę 26 pokrzywdzonych kobiet.

Podejrzanemu zarzucono popełnienie łącznie dwudziestu sześciu czynów z art. 197 § 1 k.k. oraz z art. 197 § 2 k.k. popełnionych na przestrzeni 14 lat (w okresie od co najmniej 2004 do 2018 roku) na terenie 3 śląskich miast – Zabrza, Gliwic oraz Knurowa.

Prokuratura informuje, że materiał dowodowy oparty jest na zeznaniach świadków, opiniach biegłych, jak też zgromadzonej dokumentacji. W toku śledztwa podejrzany nie przyznał się do popełnienia żadnego z ogłoszonych mu zarzutów, początkowo składał wyjaśnienia, natomiast w toku dwóch ostatnich przesłuchań odmówił składania wyjaśnień.

Wobec podejrzanego od dnia 17 sierpnia 2018 r. do chwili obecnej stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Ze względu na konieczność zabezpieczenia grożących podejrzanemu środków kompensacyjnych na rzecz pokrzywdzonych, a także kosztów sądowych i opłat na rzecz Skarbu Państwa, zabezpieczono mienie na kwotę 140.000,00 złotych.

Postępowanie toczyć się będzie przed Sądem Rejonowym w Zabrzu.


Źródło: Prokuratura Okręgowa w Glwicach