Włoscy naukowcy wykazali, że zbyt niskie ciśnienie tętnicze może być czynnikiem pogarszającym funkcje poznawcze u osób z demencją. Podkreślają również rolę regularnych pomiarów ciśnienia tętniczego jako prewencję zbyt agresywnego obniżania ciśnienia za pomocą leków.

W badaniu wzięło udział 172 pacjentów. 68 proc. chorych miało rozpoznaną chorobę Alzheimera a pozostała część łagodne zaburzenia poznawcze.

Badanie pokazało, że pacjenci w tercylu najniższych wartości ciśnienia skurczowego (≤128 mm Hg) mieli niższy wynik w badaniu Mini Mental State Examination, niż w tercylu średnich (129-144 mm Hg) i wysokich (≥145 mm Hg) wartości. Negatywny wpływ niskich wartości ciśnienia na pamięć był widoczny tylko wśród osób biorących leki obniżające ciśnienie.