Minister Waldemar Buda podjął decyzję o umorzeniu długu Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie w wysokości ponad 88 mln zł. „Dzięki tej decyzji Instytut, który jest jednym z głównych ośrodków pediatrycznych w Polsce, będzie mógł nadal skutecznie pomagać dzieciom z całego kraju” - poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

„Decyzja o umorzeniu długu była konieczna. Jego dalsza spłata odbiłaby się negatywnie na działalności medycznej Instytutu, a do tego dopuścić nie możemy. Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka jest szczególną instytucją, realizującą unikalne procedury medyczne i ratującą zdrowie i życie małych pacjentów z całej Polski. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy pomogli w pozytywnym rozpatrzeniu tej sprawy” – podkreślił minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Instytut otrzymał 100 mln zł pożyczki na podstawie umowy z 21 grudnia 2015 r. o udzieleniu wsparcia niebędącego pomocą publiczną ze środków Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców. Środki zostały przeznaczone na optymalizację zatrudnienia, zadłużenia i zasobów majątkowych oraz zwiększenie efektywności prowadzonej działalności.

12 października 2023 r. Instytut wystąpił do ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy z wnioskiem o umorzenie pozostałej do spłacenia części kwoty pożyczki – 88 333 338 zł, uzasadniając wniosek trudną sytuacją finansową, ważnym interesem dłużnika oraz ważnym interesem publicznym.

Na podstawie ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych należności mające charakter cywilno-prawny mogą być umarzane w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym. Zastosowanie ulgi w takim przypadku następuje na podstawie przepisów prawa cywilnego. W przypadku Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie te przesłanki zostały wypełnione.

Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Instytut pełni szczególną rolę w systemie opieki zdrowotnej w Polsce. Jest to ośrodek wysokospecjalistyczny, udzielający świadczeń w niemal wszystkich dziedzinach medycyny, zarówno w lecznictwie szpitalnym, jak i ambulatoryjnym. Swoją pomocą obejmuje dzieci z całego kraju, a w wielu przypadkach jest jedynym podmiotem realizującym unikalne procedury lecznicze. Jako jeden z głównych ośrodków pediatrycznych w kraju jest niezwykle istotnym elementem państwowego systemu ochrony zdrowia.


Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii