60-lecie Reumatologii AMB/UMB połączone z 50-leciem pracy dydaktyczno-naukowej prof. dr hab. Stanisława Sierakowskiego - Kierownika Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych, odbyło się 20 kwietnia 2018 roku w Aula Magna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Wydarzenia te poprzedziło odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym poświęconej prof. Beacie Bogdanikowej, twórczyni białostockiej szkoły internistycznej. W uroczystości wzięła udział córka prof. Bogdanikowej z rodziną.

W imieniu JM Rektora UMB, prof. dr hab. Adama Krętowskiego, list gratulacyjny odczytała Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Nauczaniem w Języku Angielskim - prof. dr hab. Irina Kowalska. Wyrazy uznania przekazał także Prorektor ds. Studenckich UMB, prof. dr hab. Adrian Chabowski.

Prof. Bogdanikowa kierowała I Kliniką Chorób Wewnętrznych w latach 1961-1979. Profesor była wybitnym lekarzem i naukowcem oraz znakomitym nauczycielem akademickim, twórcą Białostockiej Szkoły Internistycznej. Życiorys i dorobek naukowy profesor przedstawił jej uczeń i jubilat prof. dr hab. Stanisław Sierakowski. Po prezentacji ciepłymi wspomnieniami o prof. Bogdanikowej podzielili się zaproszeni goście. Uroczystość uświetnił występ kwartetu jazzowego, który wykonał amerykańskie standardy muzyczne.

O 60-o leciu Reumatologii w AMB/UMB barwnie opowiedział prof. Sierakowski. Z kolei o 50-o leciu pracy dydaktyczno-naukowej prof. Sierakowskiego opowiedziała prof. dr hab. Alina Midro - Kierownik Zakładu Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

W drugiej części spotkania odbyła się sesja naukowa poświęcona najnowszym osiągnięciom w zakresie reumatologii. Wykłady wygłosili : prof. dr hab. med. Anna Filipowicz-Sosnowska z Warszawy, prof. dr hab. med. Włodzimierz Samborski, Kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Rehabilitacji UM w Poznaniu, oraz prof. dr hab. Maria Majdan, Kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej UM w Lublinie. Drugi dzień konferencji (sobota) odbył się w Białowieży.

Źródło: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku