Zespół kardiochirurgów i transplantologów z Instytutu Kardiologii w Aninie przeprowadził 400 przeszczepów serca.

W 2015 r. lekarze z Instytutu przeprowadzili 42 transplantacje. Była to największa liczba przeszczepień przeprowadzonych w Instytucie od 2001 r. tj. od momentu wprowadzenia w IK programu transplantacji.

Program transplantacji serca w Instytucie Kardiologii w Warszawie rozpoczął profesor Zbigniew Religa. Obecnie zespół kardiochirurgów i kardiologów z Kliniki Niewydolności Serca dysponuje zapleczem pozwalającym w sposób profesjonalny przeprowadzić diagnostykę choroby i zastosować właściwy sposób leczenia. Pacjenci oczekujący na przeszczep, a także po operacji przeszczepu, objęci są opieką poradni transplantacyjnej.

W ciągu ponad 30 lat swojej działalności Instytut Kardiologii inicjując i upowszechniając wiele nowych metod leczenia, oraz szkoląc specjalistów kardiologów w istotny sposób przyczynił się do rozwoju polskiej kardiologii i kardiochirurgii. Szczególnego podkreślenia wymaga pionierska rola Instytutu we wdrażaniu i upowszechnianiu w kraju nowych metod diagnostyki i terapii kardiologicznej. Wszystkie główne nowe metody zabiegowego leczenia nieoperacyjnego w kardiologii były wdrożone w Polsce przez specjalistów z Instytutu Kardiologii.


Źródło: Instytut Kardiologii