400 mln zł kosztować będą inwestycje w placówkach służby zdrowia, które zostaną zrealizowane w ramach „Medycznego pakietu stulecia” w woj. kujawsko-pomorskim. Oprócz doposażenia i modernizacji szpitali, planowana jest też rozbudowa niektórych lecznic.

Znane są  główne założenia „Medycznego pakietu stulecia 2”, czyli kontynuacji marszałkowskiego programu modernizacji najważniejszych placówek służby zdrowia w regionie. Planowana łączna wartość nowych inwestycji sięgnie 400 milionów złotych.

Jedną z najważniejszych inwestycji będzie założona z rozmachem i uwzględniająca europejskie standardy dla tego typu placówek rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu.

- Za realizację drugiej części programu będzie odpowiedzialna wojewódzka samorządowa spółka Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne, która zarządza też jego pierwszą częścią. Środki pochodzić będą z zaciągniętego przez KPIM kredytu pomocowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Dokończenie modernizacji szpitali jest niezbędne. Bezpieczeństwo zdrowotne, korzystanie ze zdobyczy nowoczesnej medycyny jest niestety kosztowne, ale są to właściwie wydane pieniądze – podkreśla marszałek  województwa Piotr Całbecki.

Jak informują władza województwa, rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu, placówki bardzo ważnej w regionalnym systemie lecznictwa, stała się konieczna ze względu na niedostatek powierzchni i konieczność funkcjonalnego połączenia oddziałów psychiatrycznych i oddziału zakaźnego z głównym zapleczem diagnostycznym. W skład struktury lecznicy wchodzą bowiem obecnie także szpitale psychiatryczny i obserwacyjno-zakaźny.

Wśród innych ważnych inwestycji, których realizację zakłada program modernizacji i rozwoju szpitali wojewódzkich są: rozbudowa i przebudowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, dokończenie budowy Polikliniki przy Centrum Onkologii (CO) w Bydgoszczy, rozbudowa Ambulatorium Chemioterapii CO, zakup sprzętu dla nowo wybudowanego (w ramach pierwszej edycji pakietu) Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy oraz modernizacja czterech budynków i dwóch oddziałów Wojewódzkiego Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Świeciu.

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji programu to ostatni kwartał 2015 r.


Źródło: kujawsko-pomorskie.pl