14,3 mln zł przeznaczył samorząd województwa lubuskiego na inwestycje w jednostkach ochrony zdrowia. Pieniądze trafią do Szpitala Klinicznego w Zielonej Górze, Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu oraz do Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze.

– Zależy nam na tym, żeby warunki hospitalizacji w naszych szpitalach były jak najlepsze – powiedziała marszałek Elżbieta Anna Polak. We wtorek, 14 marca podpisano umowy na realizację zdrowotnych inwestycji.

Wsparcie w wysokości 13 mln zł otrzyma Wojewódzki Szpital Kliniczny w Zielonej Górze:

  • 2,7 mln zł stanowić będzie wkład własny do projektu pn. Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka (finansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.).
  • 5,9 mln zł przeznaczone zostanie na modernizację i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
  • 1,2 mln zł przeznaczane zostanie na tworzenie Pracowni Leków Cytostatycznych.
  • 2,4 mln zł przeznaczone zostanie na modernizację onkologii.

Szpital psychiatryczny w Międzyrzeczu-Obrzycach otrzymał z budżetu województwa 1 mln zł na remont i modernizację budynku Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego w celu dostosowania obiektu do wymogów ustawowych.

Natomiast 890 tys. zł przeznaczone zostanie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja Sali Kryształowej” pałacu, w którym mieści się Centrum Leczenia Dzieci Młodzieży w Zaborze. Planuje się tam także montaż windy zewnętrznej - z budżetu województwa przeznaczono na ten cel 150 tys. zł.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego