Ponad 8 tysięcy mieszkańców województwa świętokrzyskiego objętych zostanie kampaniami informacyjnymi dotyczącymi profilaktyki raka szyjki macicy oraz ponad 6 tys. osób – profilaktyki raka piersi, w ramach realizowanych przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii projektów dotyczących profilaktyki nowotworowej.

8 projektów otrzymało w sumie ponad 7, 6 miliona złotych dofinansowania w ramach Poddziałania 8.2.2 „Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 20014 – 2020. Efektem tych działań ma być większa liczba kobiet zgłaszających się na badania przesiewowe pod kątem obu nowotworów.

- Celem projektu jest wykreowanie zwyczaju regularnego badania się kobiet. Przeprowadzone akcje mają zachęcić do robienia badań w zakresie wykrywalności raka piersi i raka szyjki macicy oraz podnieść świadomość kobiet oraz ich partnerów na temat chorób nowotworowych i zdrowego stylu życia – zaznaczył marszałek Adam Jarubas.

- Jest to zadanie, które dla nas jest wyzwaniem na wiele lat, dlatego bardzo się cieszymy, że mamy teraz materialne podstawy, by badania prowadzić w sposób skoordynowany, zgodnie z najwyższymi standardami wiedzy onkologicznej – powiedział Stanisław Góźdź, dyrektor ŚCO. – Mamy nowoczesne Centrum Onkologii oraz znakomitych specjalistów, jednak brakuje nam jednego – świadomości naszego społeczeństwa, aby chciało dbać o swoje zdrowie. To jest największy i najtrudniejszy problem do rozwiązania – pacjent musi się zgłosić we wczesnym stopniu zaawansowania choroby nowotworowej. Dzisiaj niestety 75% pacjentów, których do nas trafia, to są osoby w 3. i 4. stopniu zaawansowania, ich szansa na wyleczenie z tego tylko względu maleje – zaznaczył dyrektor.

W ramach kampanii odbędą się seminaria edukacyjne, mające za zadanie podniesienie świadomości kobiet w zakresie profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy. Spotkania będą organizowane także dla przedstawicieli JST, władz lokalnych, organizacji pozarządowych, parafii, NGO oraz lokalnych autorytetów w zakresie chorób nowotworowych oraz spotkania informacyjno-edukacyjne dla mężczyzn.

Ważnym element programu jest także dostęp do badań mammograficznych i cytologicznych. Dlatego też poza cytomammobusem, który ŚCO już posiada będzie zakupiony cytobus, który wraz ze specjalistami będzie jeździł po województwie świętokrzyskim.

Pierwsze spotkania oraz badania rozpoczną się na przełomie kwietnia i maja br. i potrwają do końca 2019 roku.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego