Twój portal informacji medycznej

Oceń nasz portal

Jak podoba Ci się nasza nowa strona internetowa?Głosowanie i oglądanie wyników są dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.
Zaloguj się.

Aktualizacja bazy 2024-06-20 01:46:43

Receptura apteczna - informacje ogólne

Skróty przydatne w recepturze aptecznej
14:17 22 KWI 20140

Skróty przydatne w recepturze aptecznej

Przy określaniu składu ilościowego i jakościowego preparatu recepturowego lekarze niejednokrotnie posługują się oznaczeniami skrótowymi. Mają one na celu nie tylko uproszczenie, często złożonych zasad dotyczących zapisu leków na recepcie, ale także ułatwienie komunikacji z farmaceutą, który...

10:29 25 KWI 20140

Dawki leków recepturowych

Przy wypisywaniu recept na preparaty występujące w formie magistralnej należy zwrócić szczególną uwagę na dawki surowców farmaceutycznych, które mają być użyte do wykonania odpowiedniej postaci leku recepturowego. Farmakopea Polska dla tej klasy substancji zazwyczaj podaje dawki zwykle stosowane...

14:08 22 KWI 20140

Zasady zapisywania leków recepturowych

Wskazane jest, aby lekarz określając zawartość poszczególnych surowców farmaceutycznych i skład jakościowy leku recepturowego posługiwał się nazwami farmakopealnymi (międzynarodowymi, oficynalnymi). Dopuszczalne jest jednak używanie synonimów i określeń fabrycznych, zastrzeżonych przez producenta...

10:06 25 KWI 20140

Prawidłowa realizacja recepty na lek recepturowy

Mimo wielu preparatów gotowych dostępnych w aptece leki recepturowe nadal cieszą się dużym powodzeniem. Leki recepturowe najczęściej wypisywane są przez lekarzy dermatologów oraz pediatrów ze względu na możliwość indywidualnego dopasowania dawek substancji czynnej do wieku i stanu pacjenta.

14:39 16 PAŹ 20140

Koszt leku recepturowego

Ustawa refundacyjna definiuje lek recepturowy jako preparat sporządzony w  aptece na podstawie recepty lekarskiej. Cena takiego leku jest składową taxy laborum, cen poszczególnych składników użytych do jego wykonania oraz opakowania. Wysokość taxy laborum określona jest w Rozporządzeniu Ministra...

14:11 22 KWI 20140

Zasady obliczania dawkowania leków u dzieci

W większości przypadków, reakcje organizmu dziecka na przyjmowane leki mogą znacząco odbiegać od tych, charakterystycznych dla osób dorosłych. Zmiany te uwarunkowane są wieloma czynnikami, wśród których kluczową rolę odgrywa niedojrzałość mechanizmów biochemicznych i czynnościowych prowadzących do...

09:58 25 KWI 20140

Receptura apteczna – zasady ogólne

Przyjmuje się, że ustalenie pierwszych, prostych zasad przepisywania środków leczniczych na recepcie podjęto już w XIII wieku – wtedy to właśnie dokonano próby oddzielenia złożonego procesu diagnozowania i leczenia od technik związanych ze sporządzaniem leku.