Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM (UCZKiN) zostało wezwane do zapłaty ponad 25 tys. zł kary umownej za niesłusznie sprawozdaną i rozliczoną hospitalizację. Sprawa ma związek z wypowiedziami lek. Nicole Sochacki-Wójcickiej ("Mamy Ginekolog") - poinformował Narodowy Fundusz Zdrowia.

Jak czytamy na stronie internetowej Funduszu, na początku lutego lek. Nicole Sochacki-Wójcicka, znana jako "Mama Ginekolog", przyznała w jednym z portali społecznościowych, że przyjmuje poza kolejnością koleżanki i członków rodziny na NFZ. Powiedziała też, że została przyjęta do szpitala, w którym pracuje, nie ze względów medycznych, ale po to, aby opiekować się swoim dzieckiem.

Narodowy Fundusz Zdrowia zażądał wyjaśnień

Po doniesieniach medialnych NFZ zarządał pilnych wyjaśnień od Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM (UCZKiN). Jednocześnie Fundusz rozpoczął w placówce czynności sprawdzające. Dotyczyły one hospitalizacji lek. Nicole Sochacki-Wójcickiej w UCZKiN oraz przyjmowania pacjentek poza kolejnością w tej placówce.

Ponad 25 tys. zł kary dla UCZKiN

- Właśnie zakończyliśmy postępowanie sprawdzające w sprawie hospitalizacji "Mamy Ginekolog". Po analizie m.in. dokumentacji medycznej i rozliczeń UCZKiN z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ, kontrolerzy stwierdzili nieprawidłowości w przypadku jednej hospitalizacji lek. Nicole Sochacki-Wójcickiej, trwającej 10 dni - poinformowano w opublikowanym komunikacie.

NFZ zwraca uwagę, że wpisy w indywidualnej dokumentacji medycznej nie potwierdzają wskazań do hospitalizacji, czego skutkiem było niezasadne jej sprawozdanie i rozliczenie z Fundusze. Według ustaleń kontroli leczenie "Mamy Ginekolog" powinno odbywać się w ramach opieki specjalistycznej (ambulatoryjnej), a nie w warunkach szpitalnych.

- W szpitalu jedyną formą opieki odnotowaną w dokumentacji medycznej na całe 10 dni hospitalizacji była kontrola stanu ogólnego pacjentki. Odnotowana została tylko jedna obserwacja lekarska i to z dnia wypisu. Mimo braku jakichkolwiek podstaw, które byłyby odnotowane przez placówkę, hospitalizacja została sprawozdana przez UCZKiN do NFZ, tym samym sfinansowana ze środków publicznych - poinformował Narodowy Fundusz Zdrowia i wskazał, że jest to wprost naruszenie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- Dlatego nałożyliśmy na UCZKiN karę umowną w wysokości 25,1 tys. zł. Placówka ma 14 dni na wpłacenie tych środków do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ - poinformowano na stronie internetowej Funduszu.

Kontrola NFZ w UCZKiN. Chodzi o listy oczekujących

Drugim wątkiem badanym przez kontrolerów Funduszu w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM, było przyjmowanie pacjentów poza kolejnością w ramach kontraktu z NFZ.

- W trakcie czynności sprawdzających UCZKiN nie przekazywał lub opóźniał przekazywanie dokumentacji wymaganej przez kontrolerów NFZ. Mimo zapewnień do tej pory UCZKiN nie udostępnił też Narodowemu Funduszowi Zdrowia ustaleń z prac wewnętrznego zespołu, który został powołany przez władze placówki do zbadania tej sprawy - stwierdzili kontrolerzy.

Z tego względu - wobec "uzasadnionych wątpliwości" - NFZ zdecydował się na "regularną oraz kompleksową kontrolę" w placówce.

NFZ zawiadamia Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

W ocenie Narodowego Funduszu Zdrowia zachowanie lek. Nicole Sochacki-Wójcickiej jest niewłaściwe i nosi znamiona naruszenia Kodeksu Etyki Lekarskiej. Dlatego o wynikach postępowania wyjaśniającego, prowadzonego przez NFZ, poinformowano Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Warszawie.


Źródło: NFZ