Do konsultacji publicznych trafił Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”. Zakłada on wydłużenie realizacji programu do 31 grudnia 2024 roku.

Projektowane w rozporządzeniu zmiany wynikają z podjętej decyzji o wydłużenie etapu realizacji programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” o kolejne 6 miesięcy, tj. do dnia 31 grudnia 2024 r., co pozwoli na dalszą możliwość korzystania z oferowanych pakietów badań.

Ponadto wprowadzono przepis zgodnie z którym wskazano, że etap ewaluacji programu pilotażowego trwa do dnia 30 września 2024 r. i obejmuje okres realizacji programu pilotażowego od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r.

Projektowane rozporządzenie dokonuje zmiany w zakresie możliwości korzystania z infolinii, tj. zrezygnowano z takiej formy.

Jednocześnie wprowadzono przepis przejściowy, zgodnie z którym od dnia 1 lipca 2024 r. przydzielanie świadczeniobiorcy terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” może odbywać się na zasadach obowiązujących do dnia 30 czerwca 2024 r., z wyjątkiem możliwości dokonania centralnego zgłoszenia w ramach centralnej elektronicznej rejestracji za pośrednictwem infolinii, o której mowa w § 7a ust. 2 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1.

ZOBACZ: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”