Do konsultacji publicznych skierowano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie centralnej elektronicznej rejestracji na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz programów zdrowotnych.

Celem programu pilotażowego jest ocena działania centralnej elektronicznej rejestracji (centralna e-rejestracja, CeR) w realizacji świadczeń zdrowotnych objętych programem pilotażowym, obejmująca:

 1. możliwość samodzielnego wyszukiwania przez świadczeniobiorcę dostępnych terminów udzielania wybranych świadczeń opieki zdrowotnej objętych programem pilotażowym;
 2. możliwość dokonywania przez świadczeniobiorcę centralnych zgłoszeń;
 3. mechanizm przydzielania świadczeniobiorcy terminów udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, objęte programem pilotażowym z uwzględnieniem kryteriów, o których
  mowa w § 9 ust. 4, określonych przez świadczeniobiorcę;
 4. prowadzenie centralnego wykazu oczekujących;
 5. udostępnianie przez realizatorów programu pilotażowego jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwej w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia harmonogramów przyjęć oraz danych o terminach udzielania świadczenia dla zakresów świadczeń opieki zdrowotnej, objętych programem pilotażowym ;
 6. prowadzenie oraz bieżące aktualizowanie przez realizatorów programu pilotażowego harmonogramów przyjęć dla zakresów świadczeń opieki zdrowotnej, objętych programem pilotażowym w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2023 r. poz. 2465), zwany dalej „Systemem P1”.

Program pilotażowy obejmuje następujące świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz programów zdrowotnych:

 1. kardiologia;
 2. program profilaktyki raka szyjki macicy w zakresie etapu podstawowego;
 3. program profilaktyki raka piersi w zakresie etapu podstawowego.


ZOBACZ: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie centralnej elektronicznej rejestracji na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz programów zdrowotnych