Od lutego 2023 roku Narodowy Fundusz Zdrowia informuje o przewidywanym czasie, w którym karta EKUZ zostanie wysłana do klienta.

Wprowadzona przed wakacjami 2022 r. usługa weryfikacji statusu wniosków o EKUZ złożonych przez IKP lub ePUAP zapewniła klientom rzeczywistą informację o postępach w ich sprawie o EKUZ. Od lutego 2023 r. NFZ udostępnił kolejną funkcjonalność, czyli informację o przewidywanym czasie, w którym karta EKUZ zostanie wysłana do klienta. Chodzi o czas potrzebny na rozpatrzenie wniosku, wydrukowanie karty i przekazanie jej poczcie do wysłania.

Prognoza czasu oczekiwania wyliczana jest automatycznie na podstawie danych zbieranych z systemu i jest aktualizowana na bieżąco, na podstawie np. liczby wniosków, które wpływają do Centrum Usług Wspólnych w Chełmie, czy bieżącej wydajności urządzenia służącego do wydruku i kopertowania kart.

Kiedy otrzymamy informację o prognozie?

Informacja będzie dodana do potwierdzenia przyjęcia wniosku, które generowane jest automatycznie z systemu i trafia na wskazany we wniosku adres mejlowy. Dzięki temu, jak przekonuje Fundusz, już na samym początku procesu będzie można ocenić, czy karta zdąży do nas dotrzeć przed planowanym wyjazdem.

Dodatkowo prognoza będzie dostępna na stronie do weryfikacji statusu wniosku o EKUZ. W tym miejscu jest ona aktualizowana na bieżąco biorąc pod uwagę np. aktualną liczbę złożonych wniosków.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument unijny, który zapewnia dostęp do wszelkich niezbędnych z medycznego punktu widzenia usług państwowej opieki zdrowotnej podczas tymczasowego pobytu w każdym państwie UE lub EFTA na takich samych zasadach, jakie obowiązują osoby tam ubezpieczone.


Źródło: NFZ