Do Naczelnej Rady Aptekarskiej nie docierały oficjalne informacje na temat tych nieprawidłowości - odpowiada Rada na pytanie RPO ws. nagrywania rozmów pracowników i klientów w sieci aptek. NRA spytała okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej, czy wpływały do nich ewentualne skargi lub sygnały.

W jednej z największych sieci aptek kamery i mikrofony miały nagrywać rozmowy pracowników, także z klientami przy okienkach - pracownicy mieli podpisywać zgody na to; klientów o tym nie uprzedzano. Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek wystąpił w tej sprawie do prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej. O sprawie pisaliśmy tutaj.

Poniżej publikujemy w całości odpowiedź prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej:

W odpowiedni na pismo z dnia 24 października 2023 r. znak VII.5O1.175.2023.KSZ uprzejmie informuję, że do Naczelnej Rady Aptekarskiej nie docierały oficjalne informacje na temat nieprawidłowości w aptekach ogólnodostępnych (...) w zakresie m.in. nagrywania rozmów personelu fachowego z pacjentami bez ich wiedzy.

Mając na uwadze wyjaśnienie przedmiotowej sprawy Naczelna Izba Aptekarska zwróciła się do wszystkich okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej z prośbą o przekazanie informacji na temat ewentualnych skarg lub sygnałów, jakie mogły wpływać do organów okręgowych izb aptekarskich w wyżej wymienionej sprawie.


Źródło: Biuro RPO