Szczepienia przeciwko COVID-19 prowadzone w aptekach faktycznie przyczyniły się do zwiększenia tempa szczepień populacji. W aptekach wykonano prawie 2 miliony szczepień (1,8 mln szczepień przeciw COVID-19 oraz około 8 500 szczepień przeciwko grypie w okresie listopad 2021 r. – marzec 2022 r.). Tego potencjału i kapitału nie wolno zmarnować, stąd apel Naczelnej Izby Aptekarskiej i Organizacji Pacjentów w sprawie rozszerzenia szczepień w aptekach.

Poniżej publikujemy treść apelu w całości:

Szanowny Panie Ministrze,

w imieniu Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz organizacji zrzeszających pacjentów, zwracamy się z do Pana z uprzejmą prośbą o rozszerzenie dotychczasowego zakresu szczepień wykonywanych w aptekach obejmujących szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2, o szczepienia przeciw grypie oraz przeciw pneumokokom.

Doświadczenia ostatnich miesięcy dobitnie pokazały znaczenie roli farmaceutów w systemie ochrony zdrowia. Od lipca 2021 r. do końca marca 2022 r. w aptekach wykonano prawie 2 miliony szczepień (1,8 mln szczepień przeciw COVID-19 oraz około 8 500 szczepień przeciwko grypie (w okresie listopad 2021 r. – marzec 2022 r.). Sukces tego programupozwolił na popularyzację szczepień, skrócenie ścieżki pacjenta do otrzymania odpowiedniej profilaktyki oraz skuteczne odciążenie innych grup w systemie ochrony zdrowia, zaangażowanych w niesienie pomocy chorym w niezwykle trudnym okresie pandemii.

W zgodnej opinii ekspertów klinicznych szczepienia przeciw pneumokokom oraz grypie również mogą i powinny być wykonywane przez odpowiednio przeszkolonych farmaceutów w aptekach. Rozszerzenie zakresu szczepień realizowanych blisko pacjentów przyniesie wyraźne korzyści:

  1. pozwoli na odciążenie kadry medycznej zaangażowanej w prowadzenie szczepień, co może mieć ogromne znaczenie zwłaszcza przed spodziewaną kolejną – jesienną falą zachorowań na COVID-19;

  2. pozwoli na wcześniejsze objęcie opieką medyczną kolejnych grup pacjentów, przyczyniając się w ten sposób do zwiększenia efektywności systemu ochrony zdrowia;

  3. skróci ścieżkę pacjenta chcącego się zaszczepić, co wpłynie na zwiększenie zainteresowania i w efekcie na wzrost wyszczepialności społeczeństwa, a przede wszystkim grup podwyższonego ryzyka.

Pandemia COVID-19 zwróciła uwagę na konieczność zwiększenia działań na rzecz budowania bezpieczeństwa epidemicznego. W opinii specjalistów w zakresie epidemiologii, szczepienia są powszechnie uznawane za jeden z najbardziej skutecznych sposobów zwalczania i zapobiegania chorobom zakaźnym, dlatego należy podjąć wszelkie działania mające na celu zwiększenie ich dostępności. Wprowadzenie do aptek szczepień nie tylko przeciw COVID-19, grypie, ale też przeciw zakażeniom wywoływanym przez pneumokoki u dorosłych, przyczyni się do zwiększenia populacyjnego poziomu odporności na wymienione patogeny, co w efekcie pozwoli na efektywne wykorzystywanie środków przeznaczanych w systemie ochrony zdrowia na leczenie pacjentów z grup ryzyka m.in. pacjentów onkologicznych, hematoonkologicznych, kardiologicznych, z cukrzycą, z przewlekłymi chorobami płuc. Zwracamy uwagę, że szczepienia w aptekach są szeroko prowadzone w innych krajach na terenie Europy. Podjęcie podobnej decyzji w Polsce nie tylko zwiększyłoby dostęp pacjentów do wnioskowanych szczepień, ale zapewniłoby łatwiejszy dostęp do profilaktyki zakażeń i stanowiłoby realizację dotychczasowych zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównej Inspekcji Sanitarnej, jak również spełnienie zapisów z wytycznych klinicznych.

Panie Ministrze, z dużym zadowoleniem przyjmowaliśmy dotychczasowe działania resortu zdrowia służące poprawie świadomości i znaczenia prowadzenia szczepień przeciw COVID-19 w Polsce, ale też i przeciw innym chorobom zakaźnym oraz poprawie sytuacji pacjentów z chorobami onkologicznymi, hematoonkologicznymi, kardiologicznymi i cukrzycą. Jednocześnie pragniemy zapewnić, że środowisko farmaceutów i organizacje reprezentujące środowisko pacjentów od dawna włączają się aktywnie w działania informacyjne, starając się w sposób konsekwentny, poprzez konstruktywne działania zachęcać do działań profilaktycznych m.in. w postaci szczepień.

Liczymy na zrozumienie, wsparcie naszej prośby i uzyskanie odpowiedzi ze strony Ministerstwa Zdrowia.

Pod apelem podpisali się:

Naczelna Izba Aptekarska – Prezes Elżbieta Piotrowska-Rutkowska

Polskie Amazonki Ruch Społeczny - Prezes Elżbieta Kozik

Fundacja OnkoCafe – Razem Lepiej – Prezes Anna Kupiecka

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Prezes Anna Śliwińska

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pacjentów EcoSerce – Prezes Agnieszka Wołczenko

Źródło: NIA