W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie powstanie Oddział Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia. Jednostką pokieruje jeden z najbardziej cenionych specjalistów w tym zakresie – prof. dr hab. n. med. Michał Zembala.

- Otwarcie oddziału kardiochirurgii to nie tylko kamień milowy dla szpitala, ale przede wszystkim kluczowe wydarzenie dla mieszkańców województwa lubelskiego, którzy od teraz nie muszą już szukać pomocy w odległych ośrodkach położonych poza naszym regionem – powiedział marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Nowo utworzony oddział zakłada wykorzystanie potencjału istniejącej infrastruktury szpitalnej i wykonywanie zabiegów w obrębie serca i wielkich naczyń. Oddział będzie dysponował dwiema salami operacyjnymi. Na Kardiochirurgii będą wykonywane operacje, tj. małoinwazyjne leczenie wad strukturalnych serca i wielkich naczyń z zastosowaniem technik endoskopowych lub technik robotowych, przezcewnikowe leczenie wad strukturalnych serca, wykonywane wspólnie przez zespół kardiochirurgów i kardiologów, leczenie wstrząsu kardiogennego oraz ostrej i przewlekłej zatorowości płucnej. Planowane jest również wykonywanie transplantacji serca i mechaniczne jego wspomaganie.

– Kardiochirurgia należy do grupy wysokospecjalistycznych jednostek ochrony zdrowia, która świadczy usługi medyczne w zakresie operacyjnego leczenia chorób serca i wielkich naczyń. Projekt stworzenia takiego oddziału w szpitalu wojewódzkim w Lublinie powstał w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie mieszkańców województwa lubelskiego na wysokiej jakości usługi medyczne, w tym chirurgiczne leczenie krańcowej niewydolności krążenia – tłumaczył prof. dr hab. n. med Michał Zembala.

W placówce przy al. Kraśnickiej w Lublinie planowane jest również otwarcie przyszpitalnej poradni, która będzie kwalifikowała chorych do zabiegów kardiochirurgicznych, kardiologicznych lub leczenia zachowawczego, kompleksowo przygotowywała pacjentów do zabiegu oraz obserwowała ich po zabiegu operacyjnym.

– Mapa potrzeb zdrowotnych wyraźnie wskazuje na konieczność zwiększenia dostępności do świadczeń z zakresu kardiochirurgii w województwie lubelskim, szczególnie w obszarze niewydolności krążenia. Stworzenie ośrodka, który w sposób kompleksowy zapewniłby dostępność do najnowocześniejszych technik i technologii diagnostyki i terapii niewydolności serca: transplantacji serca i mechanicznego jego wspomagania, w zdecydowany sposób przyczyni się do poprawy sytuacji zdrowotnej województwa, ale także województw ościennych – dodał Piotr Matej, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lublinie.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego