Rzecznik Praw Pacjenta wspólnie z Centrum Monitorowania Jakości prowadzi projekt ,,Wymagaj Jakości”. Celem inicjatywy jest poprawa standardów opieki medycznej w Polsce i promowanie placówek, które stawiają na wysoką jakość świadczeń medycznych.

Jednym z założeń projektu jest zachęcenie pacjentów do świadomego wyboru placówek medycznych, które wyróżniają się dbałością o jakość. W ramach projektu przyznawane są szpitalom specjalne wyróżnienia, potwierdzające spełnianie określonych kryteriów jakości świadczonych usług. Dzięki temu pacjenci mogą łatwiej podjąć decyzję o wyborze miejsca leczenia, mając pewność, że wybrana przez nich placówka oferuje usługi na najwyższym poziomie.

Zainicjowany przez Rzecznika Prawa Pacjenta Bartłomieja Chmielowca i Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Agnieszkę Pietraszewską-Machetę projekt "Wymagaj Jakości" to wiele korzyści dla pacjentów:

  • świadomy wybór - pacjenci mogą wybierać placówki, które zostały wyróżnione za jakość, co daje przekonanie, że otrzymają wysokiej jakości usługi medyczne
  • poprawa standardów - placówki medyczne są motywowane do podnoszenia jakości świadczonych usług, co prowadzić będzie do ogólnej poprawy jakości usług medycznych w całym kraju
  • promocja najlepszych praktyk - dzięki wyróżnieniom pacjenci mają dostęp do informacji o placówkach, które stosują najlepsze praktyki w opiece zdrowotnej

,,Wymagaj Jakości” to także korzyści dla szpitali. Udział w inicjatywie sprzyja uzyskaniu prestiżowych wyróżnień, które są dowodem ich zaangażowania w świadczenie usług na najwyższym poziomie. Dla szpitali to także:

  • poprawa reputacji - wyróżnienie w projekcie "Wymagaj Jakości" zwiększa prestiż placówki i buduje zaufanie pacjentów
  • rozwój i doskonalenie - udział w projekcie motywuje do ciągłego doskonalenia procedur i standardów opieki
  • zwiększenie konkurencyjności -wyróżnione placówki zyskują przewagę konkurencyjną na rynku usług medycznych

Organizatorzy akcji zapraszają szpitale do udziału w projekcie i uzyskania prestiżowego wyróżnienia ,,Ten szpital dba o jakość dla swoich pacjentów”. Wszystkie szczegóły dotyczące projektu znajdą Państwo na stronie https://cmj.gov.pl/projekty-i-programy/wymagaj-jakosci-cmj/

Źródło: Biuro RPP