Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH we współpracy ze Światowa Organizacją Zdrowia (WHO) przeprowadził w początku grudnia 2017 r. ilościowe, ogólnopolskie badanie opinii społecznej celem określenia wiedzy rodziców nt. antybiotyków i ich stosowania u dzieci w wieku 0-15 lat.

Przeprowadzone badanie pokazało iż 60% rodziców wie czym jest antybiotykooporność i ma świadomość, że antybiotyki działają na bakterie (75%) choć część osób jest przekonana, że działają one też na grzyby i pasożyty. 27% badanych błędnie uważa, że antybiotyki są skuteczne przeciw wirusom lub wszystkim mikroorganizmom (12%).

Wiedzę o antybiotykach respondenci czerpią od lekarza 84%, który zdaniem 70% badanych w sposób zrozumiały rozmawia o leczeniu antybiotykami w trakcie wizyty lekarskiej. Tylko 3% nie rozumie lekarza, ale 27% nie uzyskuje satysfakcjonującej informacji. 54% rodziców przyznało, że lekarz nie informował ich o możliwym szkodliwym działaniu antybiotyków. Wiedza o antybiotykach pozyskiwana jest też z Internetu (39%) i ulotek dostarczonych przez producenta leku (38%).

Z odpowiedzi respondentów wynika, że 56% dzieci przyjmuje antybiotyk przynajmniej raz w roku, a połowa z nich więcej niż raz. Aż 90% rodziców twierdzi, że nigdy nie prosi lekarza o przepisanie antybiotyku, a 8% prosi o to w wyjątkowych sytuacjach, zaś 4,5% rodziców przyznaje, że jeśli nie otrzyma antybiotyku zabiera dziecko do innego lekarza.

52% rodziców uważa, że antybiotyki mogą szkodzić zdrowiu dziecka, 22% uznaje je za bezpieczne, zaś 26% nie ma zdania na ten temat. 95% rodziców wie, że probiotyki działają osłonowo przy antybiotykoterapii. Znacząca większość rodziców uznaje, że lekarz przepisuje antybiotyk wtedy, gdy jest to uzasadnione i stosuje się do zaleceń (88%). Tylko co dziesiąty rodzic prosi lekarza o wyznaczenie leczenia bez podawania antybiotyków (9%). W przypadku nie włączenia antybiotyku do leczenia rodzice ufają, że lekarz czyni słusznie (67%) a 27% ocenia taką decyzję bardzo dobrze i tyko znikomy odsetek rodziców traktuje brak zapisania antybiotyku jako brak poważnego potraktowania choroby dziecka.

Jak informuje Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH, wyniki badania pokazują, że lekarze w większości skutecznie komunikują się z rodzicami w sprawach antybiotykoterapii i cieszą się zaufaniem rodziców. Rodzice zaś nie oczekują każdorazowo leczenia dziecka antybiotykiem. Te fakty pokazują, że lekarze mogą liczyć na zrozumienie, gdy poinformują rodziców, iż nie widzą potrzeby leczenia ich dziecka antybiotykiem. Konkluzja ta może mieć istotne znaczenie, gdyż badanie opinii lekarzy przeprowadzone przez nas w 2016 r. świadczyło o ich przekonaniu, iż pacjenci często oczekują podania antybiotyku, o czym informowała ponad połowa badanych lekarzy.

Badanie przeprowadzono metodą CATI na grupie 357 osób w wieku 20-45 lat. Ankieta badawcza liczyła 19 pytań dotyczących: wiedzy o antybiotykach i antybiotykooporności, źródeł informacji, przekonań o skuteczności antybiotyków oraz oczekiwań wobec leczenia antybiotykami, jak również zachowań podczas przyjmowania antybiotyków. Badanie zostało wykonane w ramach obchodów światowego tygodnia wiedzy o antybiotykach WAAW-2017 ze środków WHO-Europe.

Źródło: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH