Naczelna Izba Lekarska poinformowała o działaniach Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Praw Obywatelskich i Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z ujawnieniem danych wrażliwych dotyczących lekarza i wystawionej przez niego recepty przez byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski zwrócił się do Prokuratury, Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Pacjenta w związku z naruszeniem przepisów dotyczących danych osobowych przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego poprzez upublicznienie w mediach społecznościowych danych wrażliwych dotyczących lekarza i wystawionej przez niego recepty.

W odpowiedzi na wniosek prezesa NRL Rzecznik Praw Pacjenta wystąpił do Ministerstwa Zdrowia o udzielenie wyjaśnień w przedmiocie zgodności działań podjętych w powyższym zakresie przez ówczesnego Ministra Zdrowia z obowiązującymi przepisami prawa przewidującymi ochronę danych osobowych dotyczących zdrowia, w tym ochronę informacji na temat stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych, zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej.

Urząd Ochrony Danych Osobowych poinformował prezesa NRL, że sprawa jest przedmiotem zainteresowania organu nadzorczego, który - realizując przysługujące mu na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych kompetencje - podjął stosowne czynności wyjaśniające.

Samorząd lekarski przekazał również, że także Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do byłego szefa resortu z prośbą o przedstawienie wyjaśnień, a sprawa jest obecnie przedmiotem analizy prawnej. W piśmie do prezesa NRL zaznaczono, że w zależności od uzyskanych informacji rzecznik będzie podejmował kolejne czynności.

Na zawiadomienie prezesa NRL nie odpowiedziała jeszcze Prokuratura.


Źródło: NIL