Rzecznik Praw Pacjenta ogłosił konkurs na wybór partnera do projektu na uruchomienie i utrzymanie bezpłatnej infolinii dla osób chorych na chorobę Alzheimera lub inne zaburzenia otępienne oraz ich rodzin i opiekunów.

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079 z późn.zm.), Rzecznik Praw Pacjenta ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 04.14 Deinstytucjonalizacja długoterminowej opieki medycznej, typ projektu: „Wsparcie deinstytucjonalizacji długoterminowej opieki medycznej” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

Projekt jest zatytułowany „Helpline - uruchomienie i utrzymanie bezpłatnej infolinii dla osób chorych na chorobę Alzheimera lub inne zaburzenia otępienne oraz ich rodzin i opiekunów”. Liderem projektu jest Rzecznik Praw Pacjenta, który jednocześnie będzie sprawował nadzór merytoryczny nad projektem oraz wyznaczał kierunki działań.

Termin składania ofert upływa 3 czerwca 2024 r.

Więcej informacji na stronie Rzecznika Praw Pacjenta.


Źródło: Biuro RPP