Od 1 listopada 2023 r. pacjenci powinni płacić w aptekach mniej za refundowane leki wyprodukowane w Polsce lub z polskich składników. Tymczasem resort zdrowia nie opublikował wykazu leków objętych obniżką i nie znalazł się on w projekcie obwieszczenia, które będzie obowiązywać od 1 stycznia 2024 r. Brak tego wykazu oznacza niewykonanie przez funkcjonariuszy publicznych bezwzględnie obowiązującego przepisu ustawy. Naraża też chorych na szkody finansowe sięgające co najmniej kilku mln zł miesięcznie - zwraca uwagę Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego.

Działania resortu zdrowia są bezprawne i łamią obowiązujące przepisy – wskazały trzy organizacje zrzeszające producentów leków w swojej opinii do projektu obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2024 r.

Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – KRAJOWI PRODUCENCI LEKÓW, Izba Gospodarcza FARMACJA POLSKA oraz Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych POLFARMED wskazały, że - wbrew treści art. 37 ust. 2c ustawy refundacyjnej - obwieszczenie na 1 stycznia 2024 r. nie zawiera wykazu leków wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub z wykorzystaniem substancji czynnej wyprodukowanej również w Polsce.

Wydanie obwieszczenia bez takiego wykazu oznacza niewykonanie przez funkcjonariuszy publicznych bezwzględnie obowiązującego przepisu ustawy. Uniemożliwia też pacjentom nabywanie polskich leków ze zniżką 10% i 15%, co naraża ich na szkody finansowe i narusza ich prawa wynikające nie tylko ze znowelizowanej ustawy refundacyjnej (art. 6 ust. 2a) , ale i ogranicza dostęp do świadczeń gwarantowanych wskazanych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 15 ust. 2 pkt 14) łamiąc art. 68. Konstytucji RP. Będzie to też działaniem na szkodę polskiej gospodarki. W świetle obowiązujących przepisów ustawy refundacyjnej, stworzenie i publikacja wykazu leków wytwarzanych w Polsce nie zależy od swobodnej decyzji Ministra Zdrowia. Jest jego ustawowym obowiązkiem. Brak publikacji takiego wykazu, tym bardziej w sytuacji, gdy Minister dysponuje danymi do jego stworzenia, będzie stanowić działanie bezprawne, mogące budzić podejrzenie niedopełnienia obowiązków.

Organizacje zrzeszające producentów krajowych leków podkreślają, że przepisy nie wymagają składania przez nich nowych wniosków refundacyjnych ani przedkładania dodatkowych dokumentów. Mimo to większość wytwórców chcąc wspomóc resort w szybkim procesie tworzenia wykazu, złożyła dokumenty i oświadczenia potwierdzające wytwarzanie leków w Polsce. Także organizacje zrzeszające tych wytwórców od października br. konsekwentnie przypominały Ministerstwu o konieczności stworzenia wykazu takich leków.

Niestety, apele te nie zostały uwzględnione przy tworzeniu obwieszczenia na 1 listopada 2023 r., a także w projekcie obwieszczenia na 1 stycznia 2024 r.

Dlatego trzy organizacje zrzeszające wytwórców leków produkowanych w Polsce poinformowały Sejm i Senat oraz Premiera RP, Ministra Sprawiedliwości i Zdrowia, a także Rzeczników Praw Obywatelskich i Praw Pacjenta o niewypełnianiu ustawowych przepisów przez resort zdrowia.


Źródło: PZPPF